Google

pátek 23. května 2008

Němocko a zemědělské reformy EU.

Boj za východní velkostatky:
Přestože se po roce 2013 krácení subvencí o 17 procent velkostatkům bude v Německu týkat jen 1,5 procenta zemědělských závodů, pouští se do boje s Evropskou komisí německý ministr zemědělství Horst Seehofer i předseda rolnického svazu Gert Sonnleiter.

Německý ministr zemědělství požaduje pro německé rolníky jistou budoucnost. Naproti tomu ministr životního prostředí Sigmar Gabriel je proti subvencím na "přežití". Předseda rolnického svazu vysvětluje, proč se pouští do boje s EK: "Naše požadavky na spolkovou vládu i na Brusel jsou vyvolány faktem, že jsme zdědili megalománskou velkovýrobu bývalé NDR. Těmto velkým zemědělským závodům nemůžeme tak razantně, jak to chce EK, snížit subvence, to by znamenalo jejich pád."

Spolková vláda reaguje na návrhy Bruselu rozpačitě. Ministr zemědělství Horst Seehofer je k tomu hodně kritický, odhaduje, že němečtí zemědělci celkem přijdou jen na přímých platbách o 400 milionů euro. Říká, že cílem jednání německých zástupců musí nyní být "prosazení německých zájmů a nepříjemné následky změn zřetelně zmenšit." Seehoferovi se nelíbí ani omezování v mléčných kvótách, chtěl by dosáhnout odložení změn na rok 2015.

Naopak německý ministr životního prostředí Gabriel je s návrhy Evropské komise spokojen. "Očekávané vyšší ceny zemědělských produktů budou výhodnější než subvence. Zemědělství si ale zaslouží podporu jako součást přírody." Gabriel chválí záměr komise, návrhy prý posílí politické cíle při ochraně klimatu a při zajištění biologické mnohotvárnosti krajiny.

Žádné komentáře:

Okomentovat