Google

pátek 16. května 2008

Rakouská policie je připravena na EURO´08.

Při čtení zpráv o tom, že v zahraničí se tlakem na snižování rychlosti bojuje i k snižování dopravních nehod, se zdá, že současné české ministerstvo dopravy a česká vláda se vydávají opačným směrem, k zrychlováním silničního provozu a zvyšováním počtu dopravních nehod.

Někdy musí člověk mít dojem, že tyto instituce jsou podřízenými orgány českých automobilek (nejméně jedné) a prodejců nových motorových vozidel. Na nepochopitelných úpravách českých předpisů se jistě také podepisují tlaky voličů největší vládnoucí strany, které charkterizuje arogance, agresivita, cynizmus a zisk za každou cenu, i za cenu mrtvých na silnicích.

Zcela jinak zřejmě postupují v Rakousku, jak uvádí zpráva dolnorakouské dopravní policie:
Počet současných pokut je tam údajně alarmující. Množství přestupků a pokut, které v prvních měsících roku 2008 zaznamenaly radary dolnorakouských policistů enormně překonaly loňský rok.

Překročení povolené rychlosti bylo o 11 procent víc než v roce 2007. Také pokut za telefonování za jízdy bylo o 15 procent víc, tj. o 3.700 přestupků. Nejčastěji k přestupkům dochází na dálnicích, tedy zprovoznění nového úseku Jižní autostrády určitým způsobem ovlivnilo zvýšení přestupků. Čtvrtletně radary dolnorakouských policistů zaznamenávají 5.000 až 6.000 překročení povolené rychlosti.

V letošním červnu však je očekáváno výrazné zvýšení přestupků, neboť v Rakousku a Švýcarsku se koná mistrovství Evropy ve fotbale. Rakouští policisté v důsledku zrušení hraničních kontrol, které zachytily řadu přestupků a hledaných osob, museli změnit organizaci práce. Obávají se především agresivních fanoušků. Dopravní oddělení běžně nasazuje 40 nejzkušenějších policistů na dálnice a rychlostní silnice, v hracích dnech bude tento počet zvýšen na 120 policejních úředníků. Dopravní situace bude komplikovaná také kvůli začínající sezóně letních dovolených.

Kontroly řidičů budou probíhat především na místech, kde se fandové budou zdržovat, na odpočivadlech a u benzinových stanic. Spolupracovat s dopravní policií budou i policejní oddělení jednotlivých okresů. Předpokládá se, že několik tisíc vozů nebude k další jízdě na fotbal puštěno.

Ve druhém čtvrtletí se dolnorakouská dopravní policie také zaměří na místa, kde dopravní značka STOP příkazuje zastavit, jedná se především o železniční přejezdy. Na místech, kde dochází k dopravním nehodám bude i 14 dní soustavně probíhat měření rychlosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat