Google

sobota 10. května 2008

STOP chemii na polích EU!

V Bruselu sílí tlak na omezování chemických přípravků v zemědělství. Informovala o tom Česká asociace ochrany rostlin. Pokud by se v jednotlivých zemích podařilo prosadit nejradikálnější návrhy, které v Bruselu jsou uváděny ve směrnici 91/414 EHS, byly by zemědělské plodiny "ochuzeny" o 85 procent současných přípravků na ochranu rostlin.

Záměrem navrhovaných úprav je zvýšení ochrany zdraví evropského obyvatelstva, včetně ochrany živottního prostředí. Nové směrnice, které by měly být schváleny v roce 2010, postihly by především země se zemědělskou velkovýrobou, která vysoké produkce dosahuje především zásluhou vysokých dávek hnojiv a pesticidů. Do čela těchto zemí patří i Česká republika, jejímž zástupcům se rozhodnutí bruselských orgánů vůbec nelíbí.

Prvním krokem k razantnímu snížení spotřeby pesticidů mají být certifikáty osob, které chemické přípravky budou smět kupovat. Měly by být prodávány jen osobám, které předloží osvědčení o zacházení s jedy. Není to nic nového. V českých poměrech by to prakticky znamenalo návrat před rok 1990, kdy se sice při nákupu většiny chemických přípravků na ochranu rostlin nebylo třeba vykazovat osvědčením pro zacházení s jedy, ale v každé prodejně a v každém zemědělském závodu je musel určený pracovník mít. Jinak ze strany hygyeniků hrozily tvrdé postihy, až po zákaz skladování a používání.

Mnohem více by se české velkovýroby dotklo omezení letecké aplikace pesticidů, k níž by mohlo dojít až po složitých administrativních úkonech.

Hodně zemědělců by nepříjemně omezil zákaz používání chemických přípravků v blízkosti míst, kde se pohybují lidé (u kolejí, silnic a prostranství atd.) u vodních toků a v chráněných krajinných oblastech. Už tato opatření by v ČR, kde je jedna z nejhustějších evropských silničních a železničních sítí a kde je velké množství chráněných oblastí, zemědělskou výrobu změnilo znatelně.

Největší zásah do současného zemědělství by znamenal program zvaný cut-off kriterium, kterým by bylo zakázáno používání 85 procent nyní používaných přípravků. Jedná se o přípravky, jejichž součástí jsou chemikálie karcinogenní, mutagenní, endogenní, toxické a jiné a všechny chemické přípravky, které škodí včelám.

Zatím je sice zákaz používání většiny chemických přípravků na ochranu rostlin v pracovních verzích, ale už mezi zemědělci a výrobci a prodejci vyvolává poplach. První zemědělští odborníci a publicisté si přispíšili s vydáváním varovných zpráv, že v důsledku omezování chemie v zemědělství se sníží produkce obilí o 25 procent a brambor o 20 procent. Největší pesimisté hlásají, že Evropská unie bude ve výrobě potravin nesoběstačná, že bude muset 30 procent potravin dovážet.

Věštby o nedostatku potravin jsou obvyklé při každém administrativním zásahu do trhu, ovšem téměř s jistotou lze hovořit o dalším zdražování potravin.

Pokud by se podle směrnic EU zemědělství zbavilo většiny chemikáli, znamenalo by to vrátit se k agrotechnice ze čtyřicátých, respektive třicátých, let 20.století. Kvalita by přišla na úkor kvantity, Jenomže EU ještě není izolovaná od ostatního světa, a tak jen těžko lze odhadnout, co by zbytek světa udělal. Určitě by situace využil a za pomoci zvýšených dávek chemikálií zvyšoval výrobu potravin a jejich dovoz do EU. Ale to jsou všechno jen spekulace!

Žádné komentáře:

Okomentovat