Google

pondělí 26. května 2008

Tresty za poškozování životního prostředí.

Evropský parlament dne 21.5.2008 rozhodl o tom, že zločiny - tedy vážná jednání proti životnímu prostředí budou od nyní považované za trestný čin ve všech zemích EU. Směrnice bude platit již po prvním čtení, ale státy budou muset do dvou let určit výši trestů ve svých trestních zákonících.

Do seznamu trestních činů proti životnímu prostředí a veřejnému zdraví patří například obchodování s chráněnými druhy zvířat, držení a usmrcování chráněných zvířat a rostlin v chráněných oblastech, nebezpečné vypouštění radioaktivních látek a záření do vody, půdy či ovzduší či obchodování se zakázanými látkami porušující ozonovou vrstvu.

Českou republiku čeká jen málo změn pokud jde o fyzické osoby, ale trestněprávní odpovědnost právnických osob je již dlouho naší černou můrou. Náš trestní zákoník ovlivněný padesátiletým vývojem našeho práva v socialistických podmínkách čeká již léta na zásadní změny, které může přinést nová rekodifikace.

Tato směrnice nepochybně povede k větší odpovědnosti průmyslu i jednotlivců při nakládání s odpady, především pak bude mít za následek důslednější dodržování existujících pravidel na ochranu přírody. (Zdroj: Roithova)

Žádné komentáře:

Okomentovat