Google

úterý 6. května 2008

Vliv Číny na ceny potravin.

Vliv Číny na celosvětovou explozi cen potravin je podle názoru ZMP (německá agentura pro analýzu cen a trhu) značně přeceňován. Hrozba hladomoru, který Čínou lomcoval v padesátých letech 20.století, po skončení kulturní revoluce a rozpuštění čínských kolchozů už nehrozí.

U mléka a mléčných výrobků došlo v průběhu posledních deseti let k pětinásobnému nárůstu domácí spotřeby, ale největší část tohoto enormního nárůstu byla pokryta současným rozšířením domácí produkce, vyplývá z analýzy ZMP, vypracované na základě zprávy agentury DPA.

Produkce vepřového masa v Číně bývá sice limitována výskytem infekčních chorob, ale z dlouhodobého pohledu je Čína soběstačná, eventuálně se dokonce stává i vývozní zemí. Čína produkuje také dostatek pšenice, kukuřice a rýže pro vlastní potřebu a částečně i pro vývoz do dalších zemí. Pravdou však je, že čínské zásoby obilí od roku 2000 poklesly o téměř dvě třetiny.

U sóji je ale situace podle odhadu expertů na trh a obchod jiná – u této komodity má Čína významný vliv na světový trh, protože ovládá přibližně 40 % světového obchodu.

Dovozy, které jsou nutné k pokrytí požadavků výživy a krmení neustále expandujících početních stavů hospodářských zvířat, se při stabilní čínské produkci v průběhu posledních sedmi let více než ztrojnásobily. Také suroviny jako je bavlna, rostlinné oleje, guma, dřevo a zvířecí kůže jsou do Číny dováženy ve značných objemech. (zdroj:Agronavigator,5.5.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat