Google

úterý 13. května 2008

Zemědělská daň z 50.let není promlčena!

Možnost prominutí dluhu z titulu neuhrazené zemědělské daně.


Ministr financí Miroslav Kalousek se formou veřejného dopisu obrací na občany ve věci dosud zapsaného zástavního práva v katastru nemovitostí.


Jedná se o neuhrazený dluh vůči ČR - Ministerstvu financí z titulu nezaplacené daně zemědělské, vzniklé před rokem 1989 na základě diskriminačních zákonů č. 49/1948 Sb. a č. 77/1952 Sb., o dani zemědělské, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo financí tento dluh aktivně nevymáhá, ačkoliv je příčinou zástavního práva v katastru nemovitostí. Zástavní právo může zaniknout pouze splacením dluhu nebo jeho prominutím.

Ministr v dopise sděluje, že současné právní předpisy neumožňují plošný zánik těchto pohledávek a bude se muset postupovat individuálně. „Mám velký etický problém tyto pohledávky vymáhat, ač nám to zákony přikazují,“ uvedl ministr Kalousek. Proto vyzývá dlužníky, aby podali žádost o prominutí dluhu a přiložili všechny potřebné doklady. Ministerstvo bude tyto žádosti promptně řešit. „Zákon totiž neumožňuje promíjet dluhy z podnětu věřitele, tedy Ministerstva financí.“(12. 5. 2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat