Google

pátek 11. července 2008

EU podporuje malé podnikatele.

Evropská komise včera představila novou iniciativu, jejímž prostřednictvím by evropská regionální politika měla více podporovat malé a střední podnikatele.

Podle statistik Evropské komise většina nových členských zemí vynakládá méně než 5% z fondů EU na podporu malých a středních podniků. Naopak skandinávské země, Spojené království a Rakousko vydávají 15–25%.

Komise slíbila snížení daní a větší flexibilitu při uplatňování pravidel státní podpory ve snaze podpořit růst malých a středních podniků.

Komisařka zodpovědná za regionální politiku Danuta Hübner oznámila, že v období 2007–2013 půjde v rámci regionální politiky na podporu malých a středních podniků částka 27 miliard eur (7,9% celkových investic společenství).

Nejvíce peněz (17,5 miliard; 65%) půjde do oblasti technologií a inovací. Zbylých necelých 10 milionů eur je vyčleněno na oblast informačních technologií (14%), zahájení podnikání (12%) a na projekty, které jsou přátelské k životnímu prostředí (9%).

Danuta Hübner dále zdůraznila: „Dokonce i s malým množstvím investic je možné dosáhnout velkých účinků a zvýšit inovační kapacitu malých podniků.“ Podle komisařky jsou regionální politika a malé a střední podniky – „páteř evropské ekonomiky“ – partnery v realizaci cílů Lisabonské strategie EU zaměřené na konkurenceschopnost, růst a pracovní místa. Uvedla také, že strukturální fondy už nyní představují pro malé a střední podniky největší zdroj finančních prostředků z rozpočtu EU.

Podporováním „místních akcí“, vytvářením sítě klastrů, napomáháním diverzifikace a inovace a co je nejdůležitější, usnadňováním přístupu k financím chce Danuta Hübner využít regionální politiku jako „odrazový můstek“ k oživení 23 milionů malých a středních podniků v Evropské unii, které představují 99% veškerého podnikání EU a dvě třetiny všech pracovních míst v soukromém sektoru.

Program by také podle Danuty Hübner mohl pomoci s implementací Aktu pro malé a střední podniky, dlouho očekávané iniciativy na usnadnění činnosti malých a středních podniků prostřednictvím snížení administrativní zátěže a podporováním lepšího přístupu k finančním prostředkům.

Regionální programy jako mikroúvěry, které by měly být zahájeny v září ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, představují klíčovou část návrhu Komise. Podle komisařky mohou tyto programy přispět zejména ke zlepšení podmínek pro malé a střední podniky v nových členských státech, které v rozvoji systémů podpory stále zaostávají. (Zdroj:Apic-kraj,10.7.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat