Google

středa 9. července 2008

Přibývá lidí, ubývá zemědělské půdy.

Pod záštitou EK se Bruselu jednalo o etice moderního moderního zemědělství. Na schůzi vystoupil president EGE (European Group on Ethics) Goran Herméren, který s poradcem této skupiny Graca Carvalhem se snažili o charakteristiku tolik dnes skloňovaných slov: udržitelný rozvoj venkova.

Ve skutečnosti žádná definice udržitelného rozvoje venkova neexistuje, protože není možná dohoda. Udržitelnost provázejí ruku v ruce konflikty zájmů. Jinak tento pojem chápou producenti zemědělských komodit nebo potravináři či krmiváři, jinak lidé z oblasti výroby obalového materiálu, dopravy, ale i energetici. Každá z těchto skupin má zcela jiný názor na využití půdy a vztah k ní.

Cílem skupiny projednávající etiku moderního zemědělství bylo nastavit určitý legální rámec, ale to se nelíbilo zástupci Greenpeace. A to i navzdory tomu, že argumenty pro stanovení mantinelů byly velmi silné.

Stále se zvyšuje počet obyvatel, přitom rozloha půdy v Evropské unii se snižuje. Ještě v roce 1950 byla plocha půdy na osobu v Evropě 0,52 hektaru, o padesát let později to byla půlka neboli jen 0,25 hektaru. Za dalších padesát let to bude už jen 0,16 hektaru a pokud se potvrdí předpovědi vývoje populace, mělo by v roce 2050 být na této planetě 9,2 miliardy lidí.

Během jednání se probírala i výše nákladů na produkci. U pšenice představuje energie a náklady na techniku 60 %, práce si vyžádá 15 %, hnojiva 10 %, ochranné prostředky okolo 10 % a 5 % jde na osivo. Z výzkumů vyšlo také najevo, že díky ochranným prostředkům se ztráty snížily o 40 %, někde až o 50 %.

Po vystoupení indické zástupkyně Rajeswari S.Raina se diskuse zaměřila na mimoevropské problémy. Průběh jednání ukázal, že politické a ekonomické zájmy mají převahu nad etikou, že v rozvojových zemích se výroba potravin nezvyšuje kvůli potřebám tamního obyvatelstva, ale kvůli jejich vývozu a výrobě biopaliv.

    Nakonec se evropští delegáti shodli na formálním prohlášení, co z etických důvodů musí Evropa zajistit:
  • zabezpečení potravinami,
  • zlepšit bezpečnost, kvalitu a výživu,
  • zlepšit zdraví,
  • zajistit ekonomický růst,
  • udržitelné zdroje,
  • další zemědělský výzkum.
    (Zdroj:Apic,7.7.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat