Google

neděle 24. srpna 2008

Půda patří těm...

"Půda patří těm, kteří ji obhospodařují," je nadpis článku na stránkách AK. O nadpisu, který je jak vystřižený z poválečné agitace komunistů (Půda patří tomu, kdo na ní pracuje.) by s autorem článku ing.Milanem Benou,CSc mnozí vlastníci půdy jistě rádi polemizovali, ale důvody, které vedly MZe k zpracování novely byly asi úplně jiné než důvody komunistů v roce 1947.

V těchto dnech rozeslalo ministerstvo zemědělství poslední znění návrhu novely zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, jinak řečeno o změně podmínek prodeje pronajímané státní půdy Pozemkového fondu ČR (PF) fyzickým nebo právnickým osobám.

Jedním z hlavních iniciátorů této novely je i Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, který patří mezi české stavovské zemědělské organizace.

S aktivitou v tomto směru začal Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) již v létě v roce 2006, neboť narůstající problémy s prodejem státní půdy se bezprostředně týkaly většiny jeho členů, kteří obhospodařují značnou výměru půdy, kterou jim pronajímá právě Pozemkový fond ČR. Se svými prvními konkrétními návrhy na řešení této problematiky, které by měla obsahovat novela, obeznámil ČMSZP tehdejšího ministra zemědělství Jana Mládka. (Zdroj:Apic,23.8.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat