Google

středa 3. září 2008

Bude Zimmerman králem Šumavy?

Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann přišel s návrhem zákona o Národním parku Šumava. Chce ho odeslat poslancům zhruba za týden. Věří, že zákon nakonec bude schválen, čímž se prosadí "zdravý rozum a zájem na zachování Šumavy".

"Podle našeho názoru je problém v tom, že národní park Šumava je řízen zcela autokraticky, v podstatě jedním člověkem (ředitelem), kterého jmenuje a odvolává zase jeden člověk (ministr životního prostředí)," uvedl Zimmermann. Podle něj je absurdní, že rozhodování o 680 kilometrech čtverečních území národního parku není na demokraticky zvoleném orgánu, ale na jedinci. Věří, že pokud by za správu parku odpovídal zvolený výbor, podaří se odblokovat řadu neřešených problémů a najít rozumnou rovnováhu mezi ochranou životního prostředí a životem.

Ředitel parku František Krejčí nesouhlasí s kolektivizací Šumavy, aby za chod národního parku neměl nikdo zodpovědnost. Proti tomu, aby park vedl výbor, není v zásadě ani Svaz obcí Národního parku Šumava, ale přijetí takového zákona přesto v tuto chvíli rozhodně nedoporučuje.

Zimmermann se při podávání návrhu zákona opírá hlavně o současnou situaci, kdy se v šumavských lesích šíří kůrovec, a správa Národního parku proti němu nezasahuje.

Jakkoli se hejtmanovo zdůvodnění návrhu jeví jako rozumné, nelze opomenout okolnost, že se blíží krajské volby, že proti škodám na šumavském dřevě se staví značná část voličů. A škoda každého hlasu. Přehlédnout se nedá ani to, že Plzeňský kraj se chová jako by celá Šumava byla jeho.

Žádné komentáře:

Okomentovat