Google

pondělí 15. září 2008

Bývalá NDR se pozná.

Čtyři desetiletí rozdílných politických systému na západě a na východě Německa i sedmnáct let po sjednocení se projevuje především v německém zemědělství. Jestliže v Bavorsku a dalších zemích bývalého Západního Německa je klasický způsob hospodaření v závodech o velikosti okolo 20 ha, na území bývalé NDR přežívají (po bývalých LPG) farmy stokrát větší. Rozdíly jsou proto i ve velikosti stájí.

Celkem v Německu se v roce 2007 zabývalo chovem dojného skotu celkem 101 200 zemědělských podniků. Téměř polovina z těchto podniků se nachází ve spolkové zemi Bavorsko.

Ve srovnání s rokem 1997 přestalo v tomto oboru podnikat 71 000 subjektů, což odpovídá 40% poklesu. S 27 % podílem na výrobě mléka je Bavorsko před Dolním Saskem a Severním Porýní-Vestfálskem nejvýznamnějším mléčných regionem v Německu. Stejně tak je výrazně odlišná i struktura chovu mléčného skotu v jednotlivých regionech. Zatímco chovy v jižním Německu v průměru čítají mezi 25 až 29 dojnicemi, v Meklenbursku-Předních Pomořanech a Brandenburgu je to více než 200 krav.

Průměrná mléčná užitkovost se v loňském roce vyšplhala na 6 944 kilogramů. Celkem bylo na statcích vyprodukováno 28,4 milionů tun mléka, z toho 96 % bylo vykoupeno mlékárnami. S celkovou hodnotou produkce ve výši 9,7 miliard EUR bylo mléko v roce 2007 nejdůležitějším zdrojem příjmů německých zemědělců. (Zdroj:AgronavigatorUZPI, 13.9.2008).

Žádné komentáře:

Okomentovat