Google

čtvrtek 25. září 2008

Celý rok bez aut.

V pondělí v ČR a v celé Evropě skončila kampaň Evropský týden mobility, která chtěla obyvatelům měst připomenout, že je možné pohybovat se bez aut.

Letošní motto kampaně „Čistý vzduch všem“ symbolizovalo současný problém měst – znečištěné ovzduší (ve dvou třetinách evropských měst se překračují normy v kvalitě ovzduší) a jeho vliv na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že se na znečištění ovzduší ve městech podílí hlavně doprava, je nutné najít způsoby, jak snížit emise a z měst vytvořit příjemné místo pro život. Tato osvětová kampaň nabízí občanům nenásilnou formou cestu, jak dopravní zatížení ve městech řešit.

Příjemným překvapením pro rakouské statistiky byl průzkum o dopravě lidí do zaměstnání v Dolních Rakousech, protože bylo zjištěno, že bez ohledu na propagaci jednoho týdne bez aut nepoužívá auto při cestě do práce denně 193.000 osob. Je to o 35.000 lidí víc než bylo v roce 2001.

Hlavní zásluhu na tom, proč Rakušané omezují používání aut, má osvěta o výrobě pohonných hmot z lihu, vyráběných na úkor výroby potravin a ochrany životního prostředí. K odstavování osobních vozů také přispívá větší nabídka veřejné dopravy.

Ze 193.000 lidí používá při cestě do práce 111.000 osob veřejnou dopravu, což je o 16.000 víc než v roce 2001. Podstatně se zvýšil počet lidí (ze 64.000 na 82.000), kteří do práce jezdí na kole nebo chodí pěšky.

Přes určité zlepšení rakouští experti za velký problém vysoké hustoty provozu osobních vozů považují nedostatečnou veřejnou dopravu, zvláště na nových sídlištích a u nových podniků, které jsou stavěny mimo města. Ukazuje se, že bydlení na nových sídlištích, postavených na "zelené louce", jen zásluhou neexistující veřejné dopravy je o 500 euro (12.000 Kč) měsíčně dražší než bydlení ve městech. Bydlení ve vzdálených vesnicích, kde není veřejná doprava, je ještě dražší.

Žádné komentáře:

Okomentovat