Google

čtvrtek 25. září 2008

Poslanci proti zlodějům kolejnic a kabelů.

Krádeže kovů se postupem doby stávaly pořád výhodnějším zaměstnáním. Zákonodárcům však trvalo téměř dvě desetiletí, než se jim podařilo schválit zákom, kterým by se měl zlodějům a jejich komplicům ve sběrnách omezit tento druh podnikání.

Poslanecká novela zákona o odpadech výrazným způsobem zpřísňuje režim v případech sběru a výkupu kovového odpadu. Cílem novely je reagovat na v poslední době velmi frekventované případy krádeží různých kovových předmětů (např. kanalizačních poklopů, dopravních značek či kolejnic).

Nově přijatá úprava v první řadě obsahuje zákaz výkupu některého odpadu od fyzických osob. MŽP tak nyní proveze revizi prováděcí vyhlášky tak, aby byl splněn cíl novely – tedy přestaly se vyplácet krádeže kovů, a přitom běžní a poctiví občané měli možnost kovový odpad odevzdat do výkupen za úplatu.

Platit za vykoupený odpad bude napříště možné pouze bezhotovostně. Zpřísňuje se také povinnost provozovatelů sběren a výkupen v evidenci a identifikaci osob, které odpady odevzdaly, ale i samotného odpadu.

U vybraného kovového odpadu, který je v praxi nejčastěji terčem nelegální činnosti (dopravní značky, kolejnice, kovová umělecká díla nebo pietní a bohoslužebné předměty) se přímo v zákoně stanovuje zákaz jejich rozebírání či postupování dalším osobám, a to ve lhůtě 48 hodin od jejich odebrání nebo vykoupení. S tím souvisí i připojená novela zákona o Policii ČR, která dává policistům oprávnění vstupovat i do sběren a výkupen odpadu.

Vzhledem k tomu, že zločin má vždy náskok před zákonem, není možné očekávat, že kvůli této novele se ze dne na den všude přestanou krást kanálové mříže a železniční troleje. Zloději měli dost času připravit se na to jak tento zákon obejít a kovy nadále výhodně prodávat.

Poslanci také přehlasovali veto prezidenta Klause k zákonu o chemických látkách. Zákon přinese občanům právo na informace o chemických látkách ve spotřebním zboží a o jejich účincích na životní prostředí a zdraví. Nejnebezpečnější chemikálie budou nahrazeny méně rizikovými. Nebude možno užívat nadále bez povolení látky, které jsou karcinogenní a způsobují závažné a nevratné účinky na člověka a životní prostředí.

Z trhu tak postupně budou mizet nebezpečné chemikálie, které je možné nahradit méně rizikovými alternativami. Účelem REACH je především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky a přitom zároveň ochranu lidského zdraví a životního prostředí před jejich nežádoucími účinky.

Žádné komentáře:

Okomentovat