Google

čtvrtek 25. září 2008

Jeden dopis ministrovi.

V loňském roce jste, pane ministře, měl šanci věci změnit, doufám, že si pamatujete, jak jsem se Vás v květnu ve sněmovně zeptal: „dotáhnete to do konce?“.

Ustoupil jste banditům, kteří v tom kšeftu jedou, ti ocenili Vaši ústupnost tím, že rozjeli novou hru - tentokrát o Vaši ministerskou hlavu. Takové jsou zákony zločinu. Viděl jsem tyto hry, jejich cíle i výsledky v posametových dvou desetiletích opakovaně. Kdyby šlo jen o Vaši hlavu, čert ji vem, sám jste si na ty ďábelské vidle vlezl.

Jistě stejně dobře jako já víte, o co se hraje v současné mediální kampani kolem výběrových řízení a hospodaření ve Státních lesích. Víte, že jde o vytvoření vnějšího dojmu špatného hospodaření se Státními lesy a bezbřehou korupci. Víte, že dlouhodobě celou kampaň organizují ti, kdo ten stav zapříčinili. Vy jste jim uhnul a stal se spoluhráčem. Víte, že na konci té hry má být „privatizace“ strategické - lukrativní části státního lesa do „správných zločineckých rukou“. Dosáhnou-li toho, připomínám Vám, že Vaše hlava bude hozená do kýble s pomyjemi a oni sami ji tam hodí.

Pane ministře, co jsem viděl se po „sametové revoluci“ odehrát kolem odvětví lesního hospodářství byl nejen hospodářský zločin. V důsledcích i způsobu provedení to byla cíleně zorganizovaná vlastizrada. Pomocí peněz a prostředků vykradených ze státního lesa znovu obnovili svou moc pohrobci komunismu. Vy jste nedokázal řict ne, budete spoluvinen.
Čestmír Hofhanzl 3.9.2008. (Zdroj: Konzervativní strana - zkráceno)

2 komentáře:

 1. 25. IX. 2008 - Mf Dnes - Jiří Fencl - Titulní strana - str. 01:

  Český venkov čeká velký úklid


  Vzniká seznam 79 „hříchů“. Za znečišťování se budou krátit dotace

  Praha - Zápach močůvky, nevlídné zacházení s dobytkem nebo znečišťování vod. Tento obrázek venkova by měl být brzy minulostí - česká vesnice by měla být skoro tak úhledná a čistá jako ta bavorská či rakouská. Skoro.
  Velké zemědělské podniky, ale i menší farmáři se totiž od příštího roku budou muset ke svému okolí chovat mnohem lépe. Úředníci vymysleli ten nejúčinnější nástroj, jak je k tomu donutit. Sáhnou jim na dotace.
  Poslanci včera jednoznačně přijali rozsáhlou novelu zemědělského zákona. Ta zavádí přísné kontroly zemědělského hospodaření: jak chrání životní prostředí, jak zachází se zvířaty a dbá na bezpečnost práce. Kontrolovat se bude celkem devětasedmdesát takových věcí.
  Jakékoli porušení pravidel může stát potrestat zkrácením dotací na další rok. Od několika procent až po úplné zastavení podpory. Tato praxe už několik let funguje v zemích původní evropské patnáctky. Česko ji musí do konce roku přijmout, jinak nebude dostávat dotace žádné.
  Inspektoři zkontrolují každý rok tři sta farem. Kromě toho ale vyjedou ke každému případu, na který je kdokoli upozorní.
  „Je to velmi účinné, protože většina kontrol přijde na základě udání a to si žádný úředník nedovolí zamést pod koberec,“ tvrdí poradce na ministerstvu zemědělství Karel Vítek.
  Kontrolami podle něj většina zemědělských podniků napoprvé neprojde. „Nejsou například schopny rychle přestavět výběhy pro zvířata tak, aby dál nekontaminovala povrchové a podzemní vody,“ uvedl. (Viz Zemědělce... str. B3)

  ***

  * Hříchy zemědělců

  Za co například přijdou o dotace Budou-li vypouštět močůvku, kam nemají Budou-li špatně zacházet s dobytkem Rozsypou-li chemické hnojivo po dvoře Nebudou-li znát bezpečnostní předpisy Pramen: ministerstvo zemědělství


  25. IX. 2008 - MfD - Jiří Fencl - Lidé a podniky - str. 03:

  Zemědělce čeká velký očistec

  Kdo bude ohrožovat okolí a přírodu, může přijít o milionové dotace z Evropské unie

  Praha - Několikamiliardové náklady ještě čekají tuzemské zemědělce, pokud chtějí dál dostávat evropské dotace. O ty mohou od příštího roku přijít, pokud budou porušovat přijatá evropská nařízení. Jejich soubor včera v rámci novely zákona o zemědělství schválili poslanci a platit má od příštího roku.
  Do Česka tak ze zemí původní evropské patnáctky dorazí praxe takzvaných křížových kontrol týkajících se především ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a dobrého zacházení s hospodářskými zvířaty.
  Přijetí tohoto zákona je podmínkou pro získání agrárních dotací z Evropské unie pro Česko i pro konkrétní zemědělce. Pokud kontrola zjistí porušení pravidel, automaticky přijde kromě případné sankce ve správním řízení také krácení dotací.
  To je odstupňované podle závažnosti prohřešků. Nejnižší škrty se pohybují v jednotkách procent a nejtvrdším trestem může být úplné zavření penězovodu. Podle informací MF DNES s tím počítá návrh vládního nařízení. To doplní zákon seznamem 79 věcí, které se mají u agrárníků kontrolovat.
  Sami zemědělci se nových kontrol děsí, ale svou situaci veřejně hodnotit nechtějí. „Většina hospodářství tuzemských zemědělských podniků, především chovatelů dobytka, nemůže dnes těmi kontrolami projít, a to hned ve více bodech,“ uvedl poradce ministerstva zemědělství Karel Vítek, který provádí v podnicích „předkontrolní“ audity. Jedním z nejzávažnějších porušení je podle něj kontaminace povrchových vod. Tomu mohou podniky zabránit jen nákladnými stavebními úpravami.
  Zemědělci přitom podle předsedy sněmovního zemědělského výboru Jiřího Papeže (ODS) měli několik let možnost svá hospodářství přestavět. A to se státní podporou.
  Nyní čekají na to, podle jakého klíče budou inspektoři sedmi státních kontrolních institucí sankce udělovat. Nařízení vlády má ministerstvo zemědělství připravit do konce září. Zatím tak není jasné, jak moc budou zpočátku kontroloři benevolentní. Krácení dotací totiž znamená často přijít o miliony korun. „Je to o přístupu konkrétních lidí z kontrol, nicméně zemědělci by měli začít odstraňovat alespoň drobné nedostatky,“ dodal Vítek.
  Aby agrárníci vyhověli všem podmínkám na ekologičtější areály, budou muset podle předsedy Zemědělského svazu ČR Miroslava Jirovského celkově investovat až miliardy korun.

  ***

  * Dotace v ohrožení
  O kolik procent farmář přijde
  První přestupek 1-5 %*
  Opakovaný přestupek až 15 %*
  Úmyslné porušení 20-100 %
  * při nedbalosti

  Kolik zemědělci získali od státu
  2000 16,6
  2001 14
  2002 13
  2003 14,4
  2004 25
  2005 37
  2006 40
  2007 49

  Pozn.: údaje v miliardách Kč. Pramen: MZV

  OdpovědětVymazat
 2. Zemědělství bývalo způsobem života, a někde pořád je, jenomže to si měšťáci nepřejí, chtějí se zmocnit vesnic jako rekreačních osad, a zemědělství aby se dělalo tajně nebo zmizelo. Konroly se dělají už 15 let a jejich účelem bylo zlikvidovat drobné soukromníky,vyhnat z vesnic a podpořit velkovýrobu. to se v česki těžko změní do budoucna,

  OdpovědětVymazat