Google

středa 24. září 2008

Novela úřednického zemědělství.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na svém dnešním zasedání posoudí v prvním čtení návrh novely zákona o zemědělství. Podle ministra Petra Gandaloviče je hlavním cílem předkládané normy motivovat zemědělce k dodržování zemědělské praxe, která je šetrná k přírodě a krajině.

"Jejím smyslem je zajistit, aby rozvoj zemědělství a zvyšování kvality životního prostředí nebyly v opozici, jak se tomu doposud v řadě případů stávalo." To je šalamounská věta, která by možná potřebovala překlad do běžné češtiny, aby masa méně chápavých pochopila, oč se vlastně jedná. Proti komu by měly být v opozici, pokud rozvoj a kvalita jsou schopny v opozici být? Pan ministr má naneštěstí podobných záhadných vět k dispozici víc.

"Pomocí novely zákona o zemědělství mají hospodáři být seznamováni se správnou zemědělskou praxí," řekl Gandalovič. Podle něho to vypadá, jako by se doposud v zemědělství dělalo všechno špatně, že teprve zákon vypracovaný jeho úředníky sjedná nápravu. Dělá to dojem, jako by lidé v současnosti pracující v zemědělství byli jen teoretici, kteří bez zákona nejsou schopni zemědělskou praxi provádět.

Naštěstí tento a podobné zákony už se nebudou týkat starých hospodářů, jichž většina už pole a stáje opustila. Ti částečně převzali správné zásady zemědělské praxe od svých rodičů, částečně v rolnických školách a kurzech a zbytek při každodenní práci. Každý sedlák měl své osvědčené pracovní postupy, téměř každý však byl výzkumník, který se snažil vyzkoušet to, o čem předpokládal, že by bylo pro něj prospěšné. Těžko si představit, že by před 100 lety svobodnému hrdému sedlákovi přikazoval úředník, jak má obdělávat pole. To se neodvážili ani za roboty.

Sedlákovu svobodu, rozhodnout se pro způsob práce, na čtyřicet let přerušila kolektivizace, která z něj udělala námezdního dělníka. O obnovení bývalých hospodářství se po roce 1989 pokusilo mnoho bývalých sedláků i jejich potomků. Bohužel do dnešních dnů se jejich počet zredukoval na bezvýznamné procento. Důvodem k ukončení činnosti nebyly jen špatné výsledky hospodaření, v důsledku nízkých cen produktů a odbytových problémů, ale také "úřední" ztráta svobody. Přežívají proto jen loajální zemědělci, kteří za peníze od státu byli a budou ochotni podřídit se úřednickým karabáčům (např. systém cross-compliance). Ale to dnes není jen česká záležitost, tak nesvéprávní jsou zemědělci na celém světě.

Ministerská novela sice chce řešit "krajinné prvky", ale zřejmě vůbec nepočítá s tím, že ráz krajiny neovlivňují jen registrovaní zemědělci, ale také neregistrovaní zemědělci obdělávající malé plochy, jichž je mnohonásobně víc než těch registrovaných, obce, nezemědělské firmy, zahrádkáři aj. Nikde není zmínka o zájmech vesnického obyvatelstva, zemědělců i nezemědělců.

Zákon by měl zakonzervovat současný stav krajiny, pečovat o stávající "aleje, meze a remízky." Ve skutečnosti se jedná o další kolektivizační zákon, jehož záměrem je co nejvíce znepříjemnit život vesnického obyvatelstva. Nikde například není ani zmínka o obnovení starých cest, které kolektivizovaná velkovýroba zlikvidovala a současní velkovýrobci bezplatně užívají jako zemědělskou půdu.

Zemědělci podle ministra budou také mít možnost čerpat prostředky na údržbu "alejí a remízků". Otázkou je, kolik zemědělců, hlavně těch velkovýrobních,ještě na obhospodařovaných pozemcích tyto "vzácné biotopy" ještě má. Praxe je taková; co nezničila velkovýroba socialistická, to zničila velkovýroba postsocialistická, která se s velkou a těžkou mechanizací "nemůže" nějakým keřům vyhýbat. Tyto "vzácné biotopy" jsou převážně na plochách obecních a na pozemcích nergistrovaných zemědělců, kteří však na podpory nárok nemají. (f.Novotný, 24.9.2008)

3 komentáře:

 1. USA se ve vybraných lokalitách (Asie, Afrika) podařilo vnutit geneticky modifikované osivo, které má řadu báječných vlastností a jen jednu špatnou - není možné samovolné reprodukce a v jehož kořenovém systému jsou látky, které znemožní růst čehokoliv, co není GMO ... podle hesla "Nezaplatíš - nesklidíš ani gram obilí"...

  OdpovědětVymazat
 2. bankrot - neuznání dluhů a nahrazení Dolarů Amerem...

  Je to velmi prosté, US potřebují jedinou věc:

  1. co nejvíce "odlít" peníze ze všech ostatních světových ekonomik pod záminkou - "krize už je na ústupu, pojďte si rychle koupit báječně levné akcie, než zase vyletí nahoru".

  2. poté, co stát (FED) dostane do svých rukou většinu vlivných ústavů, pomocí kterých bude moct kontrolovat davy svých občanů.
  (máš u nás pojistku, hypotéku, nebo dokonce OBOJÍ?? - budeš muset držet hubu a krok)...

  Tyto dva kroky se už podařilo prosadit, z části i pro to, že většina "obchodníků" na burze jsou gambleři, kteří jsou fyzicky závislí na tom požitku, který způsobuje virtuální růst jejich virtuálního bohatství, které dostatečně saturuje jejich EGO k tomu, že si koupí víc a víc svého virtuálního vlivu ... burza v USA představuje o krok sofistikovanější způsob masové kontroly OVČANŮ, pro ty ambicióznější, kterým nestačí pasivně zabíjet svůj život u TV global goverment vymyslel burzu.

  3.státní bankrot USA - uzavření hranic USA před věřiteli z okolních států (proto USA investují miliardy USD do "protiteroristických programů a hermetického zajištění vnějších hranic USA). Stanné právo pro odbojné, a medové sliby pro movité ... "my Vám zařídíme novou, lepší burzu !!!

  4. díky již připravené smluvě NAFTA s Kanadou a Mexikem přejít na záložní plán "AMERO" = vznik nové měny pro kontinent Severní Ameriky za současného PLNÉHO NEUZNÁNÍ předchozích závazků vyplývajících z éry DOLARU. To se odehraje za plné podpory nástupce zkrachovalého FEDU, do kterého budou zavčas vyvedeny veškerá aktiva získaná na této loupeži tisíciletí ... a USA se konečně staly světovým četníkem - se svým jaderným arzenálem budou schopni demonstrativně vybít jednoho vybraného "remcala" (nejpravděpodobněji Rusko, aby dokázali váhu své jaderné převahy) - jehož holocaust zavře ústa všem zbylým národům na ZEMI. Welcome to PRISON PLANET - Světa pro 1. Golden Miliard

  5. USA se ve vybraných lokalitách (ASIE, AFRIKA) podařilo vnutit geneticky modifikované osivo, které má řadu báječných vlastností a jen jednu špatnou - není možné samovolné reprodukce a v jehož kořenovém systému jsou látky, které znemožní růst čehokoliv, co není GMO ... podle hesla "Nezaplatíš - nesklidíš ani gram obilí"...

  více
  http://blisty.cz/2008/9/24/art42888.html

  OdpovědětVymazat
 3. na gandaloviče brzy dojde, zeman se šloufem a gregrem už sestavujou vládu, nechybí fencl, kterej bude zase ministrem zemědělstva

  OdpovědětVymazat