Google

středa 24. září 2008

Změna obranné strategie v září 1938.

Mobilizace vojáků do 40 let věku, která byla vyhlášena rozhlasem 23.září 1939, sice proběhla rychle, ale byla doprovázena řadou zmatků. Přestože armáda byla na příchod záložníků připravována, s přívalem tolika lidí se některé útvary těžce vyrovnávaly.

V mnoha případech chyběly přijímací komise, které by přicházející záložníky zapsaly, vystrojily a vyzbrojily, takže ti museli dlouhou dobu čekat, což zvyšovalo jejich nervozitu. Navíc vzhledem k tomu, že nastoupili po výzvě v rozhlase, nevzali si s sebou některé věci osobní potřeby (jídelní potřeby, přikrývky), které se výslovně uváděly v později zveřejněné mobilizační vyhlášce, což zavinilo materiální nedostatky u útvarů.

Všeobecně však probíhala mobilizace uspokojivě a podařilo se předepsané válečné počty osob, koní i motorových vozidel dodržet. Absence poloviny vojáků německé národnosti byla vyrovnána českými záložníky staršími 40 let. Velké problémy se začaly objevovat až 26.září 1938, když vojáci měli být přemístěni k hranicím s Německem. Všude se projevoval nedostatek řidičů. V prvorepublikové armádě to byla určitá doména vojáků německé národnosti, mezi nimiž bylo značné množství držitelů řidičského průkazu. Někde byl nedostatek motorových vozidel, jinde koní a koňských povozů, navíc zvýšené nároky na dopravu se projevily zácpami železničních uzlů, a tak docházelo k nekonečným zpožděním vlaků, hlavně ze Slovenska.

Oproti původním záměrům, které počítaly se soustředěním většiny armády na Moravě a jen dočasnou obranou Čech, generál Krejčí rozhodl přesunout řady svazků z Moravy do Čech a tím posílit obranu tohoto prostoru.

Velení armády se k tomuto řešení uchýlilo pravděpodobně v důsledku informací o tom, že německá armáda nehodlá vést válku, ale jen bleskově obsadit Sudety. Byl to zřejmě správný odhad, protože v té době německá armáda nebyla na delší válku připravena a němečtí generálové Hitlera k velkému útoku na dobře vyzbrojenou ČSR příliš nepodporovali.

Žádné komentáře:

Okomentovat