Google

pondělí 22. září 2008

Prezident opět proti všem.

Poslaneckou sněmovnu čeká příští týden pokus o přehlasování prezidentského veta novely zákona o chemických látkách, která do českého práva zapracovává hned pět směrnic a čtyři nařízení EU. Nejznámější z nich je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, tedy tzv. REACH.

Novela téměř bez diskuse prošla Poslaneckou sněmovnou a Senátem. V PS byla bez problémů schválena, hlasovalo pro ní 73 poslanců ODS, 50 poslanců ČSSD, 9 lidovců, 4 zelení a 3 nezařazení poslanci. Proti nebyl nikdo, pouze 42 sociálních demokratů a komunistů se zdrželo hlasování.

Hladký průběh schvalování novely ovšem v první polovině srpna přerušil prezident Václav Klaus, který se postavil ostře proti a nepodepsal ji. V relativně obsáhlém zdůvodnění svého postoje napsal, že ji považuje za neúměrně nákladnou. "Souvislost s ochranou zdraví a bezpečí občanů je přitom přinejmenším velmi sporná," uvedl Václav Klaus. Podle něj se zákonem český chemický průmysl dostává pod kontrolu evropských byrokratů. Navíc prý neexistuje žádný důvod dál zpřísňovat v této oblasti legislativu. "Lidé dnes nejsou nijak nebezpečně ohrožováni chemickými látkami, ochrana životního prostředí je přísná už teď a to nejen v oblasti chemických látek."

Klausovi se nelíbil ani přesun kompetencí na ČIŽP. Jak napsal, "pod pláštíkem ochrany životního prostředí dochází k pozvolnému, ale soustavnému přesunu regulačních a kontrolních pravomocí v nejdůležitějších oblastech národního hospodářství pod střechu jednoho ministerstva".

Na to ovšem reagovalo ministerstvo životního prostředí a v tiskové zprávě zdůraznilo, že ono samo v průběhu přípravy zákona naopak požadovalo, aby se na dozoru podílely i orgány jiných resortů (Česká obchodní inspekce za ministerstvo průmyslu a obchodu, hygienická služba za ministerstvo zdravotnictví). Ty na to ale nepřistoupily. Podle MŽP není možné ani mluvit o nadvládě eurobyrokratů, protože o používání látek se bude v příslušné agentuře rozhodovat na základě vědeckých kritérií.

Ekologické sdružení Arnika zase zpochybnilo prezidentovu představu, že dnes lidé nejsou ohrožováni nebezpečnými látkami: "Opak je pravdou. Lidé jsou dennodenně vystavování rizikovým látkám, které se zatím můžou zcela legálně používat k výrobě předmětů denní spotřeby, z nichž se však během jejich používání můžou uvolňovat."

Na prezidentovo veto reagoval i Svaz chemického průmyslu ČR. V poněkud zmateně formulovaném textu jeho představitelé soudí, že provádění Reache mělo být v českém právu zabezpečeno samostatným zákonem a managment chemických látek měl být řešen nadresortním způsobem.

Žádné komentáře:

Okomentovat