Google

pátek 5. září 2008

Schengen policii způsobil starosti.

Rozšíření Evropské unie a schengenského prostoru byly akty, které hanebně vpadly do zad budovatelům celních a příhraničních policejních úřadů. Až se občanům jednotlivých středoevropských států dmuly hrudě pýchou nad tím, jakým šíleným tempem po otevření státních hranic mezi Západem a Východem rostou nové budovy celnic. Žádný stát nechtěl zaostat, celní a vizové kontroly regulující pohyb lidí i zboží měly svou všestrannou dokonalostí dělat jen ty nejlepší dojmy.Stačilo pár let a všechno je jinak. Určitě jinak, než si to při rozdělení Československa představovali Klaus s Mečiarem, kteří okamžitě po oddělení obou států nechali na obou stranách nově vzniklé státní hranice budovat ohromné celnice. Rakušané se také v budování celnic a v policejním obsazování hraničních přechodů činili. Snad víc než Češi, pravděpodobně vůbec nepředpokládali, že východoevropské země budou někdy - dokonce tak brzy - patřit do vyspělé Evropy. Nyní Rakušané mají s kostlivcem ve skříni problémy, pro mimořádné kontroly na hranicích bohatě poslouží i dřevěná budka, a tak nastal problém co s bývalou pohraniční policií.

V současnosti v příhraničním dolnorakouském okrese Gmünd slouži 240 policistů, z nichž je 160 příslušníků bývalé pohraniční policie. Po přijetí České republiky do Schengenského prostoru odpadly na česko-rakouských hranicích kontroly přecházejících osob a pro úřady nastal problém jak policisty zaměstnat. Rakušané řeší situaci už několik měsíců, pro většinu policistů hledají v okrese služební uplatnění, zbytek asi bude přeložen do jiných oblastí.

Do problému se vložil poslanec Johann Hofbauer (ÖVP), který navrhuje zřídit velkou služebnu dopravní policie v budově rakouské celnice Nagelberg - Halámky, aby se tato oblast vyrovnala ostatní rakouským částem, kde slouží společně rakouští a čeští policisté. "Na obou stranách hranice by měly být zesílené kontroly tranzitní dopravy. Je v našich rukách jak organizovanému zločinu zabráníme v proniknutí do okresu," řekl Hofbauer.

Zástupce personálního oddělení policie Christian Grümeyer poznamenal, že pro něj je hlavním úkolem zajistit lidem budoucnost, co budou dělat, není podstatné. Vedoucí celního úřadu v Gmündu Gerhard Miiedlet uvedl, že v bývalé celnici v Neu-Nagelbergu by se dopravní policie mohla usadit, mohlo by tam sloužit asi 25 policistů. Je to podle něho ideální místo pro dopravní policii, přičemž by nová budova, která stála 300 milionů korun, byla využita.

Poslanec Hofbauer ještě dodal, že situaci komplikují nadcházející parlamentní volby, z tohoto důvodu pravděpodobně do konce září spolkové ministerstvo vnitra o rakouské pohraniční policii nerozhodne. Obavy policistů o budoucnost by měly zmizet během roku 2009.

Protože do bourání nově postavené celnice v Neu-Nagelbergu se rakouským úřadům nechce, je možné, že se v ní budou čeští řidiči nadále setkávat s policejními kontrolami. Příčinou rozhodně nebude záměr šikanovat Čechy, ale snaha policejního ředitelství zajistit práci členům bývalé pohraniční policie (inspirace pro české zaměstnavatele). Předpokládá se, že mezi kontrolovanými slušnými a neslušnými řidiči budou na česko-rakouské hranic zachyceni i darebáci a zásilky drog.

Žádné komentáře:

Okomentovat