Google

pondělí 1. září 2008

Ubývá půda i zemědělci.

Statistika je neúprosná. Při tiskové konferenci, která se konala druhý den zemědělské výstavy Země živitelka byli novináři seznámeni s údaji získanými Českým statistickýmo úřadem:

Dvouletý sběr agrárních dat mimo jiné prokázal, že úrodné půdy je v České republiky stále méně.
Během tří let jí ubylo až o 128 tisíc hektarů. Zemědělci dnes obhospodařují asi polovinu území ČR
– přesně 44,6 procenta. Snížil se také chov hospodářských zvířat, například dojných krav je o 5,4
procenta méně než v roce 2006. Na velice nízké úrovni zůstávají platy zemědělců. Průměrná hrubá
mzda v roce 2003 byla 11 648 Kč, loni vystoupila na 15 377 Kč.

„Přestože českým zemědělcům od roku 2003 do roku 2007 vzrostla průměrná mzda o zhruba 3700 Kč, pořád se zaměstnancům v ostatních odvětvích dívají na záda. Za průměrnou mzdou zemědělci zaostávají zhruba o 5000 korun," uvedl předseda Českého statistického úřadu Jan Fischer, „i nadále klesá podíl českého zemědělství na hrubém domácím produktu. Už je to méně než dvě procenta. Blížíme se zhruba úrovni Rakouska, ještě nižší podíl má Německo, výrazně vyšší naopak Slovensko nebo Polsko má 4,3 procenta.“ řekl.

Z tohoto průzkumu také vyplynulo, že hodně rolníků s menší výměrou půdy se postupně přeorientovává na finančně lukrativnější činnosti a klasickému zemědělství se věnují především větší, průmyslově řízené a fungující firmy. Ty zřejmě budou do budoucna hlavním producentem potravin, zatímco malé usedlosti budou v tomto směru působit jen doplňkově se zaměřením na specifické činnosti . Je to trend vyspělých ekonomik s moderními technologiemi, kterých agrární společnosti ČR využívají. Ne náhodou se proto jejich světoví výrobci každoročně prezentují na Zemi živitelce, kde techniku nabízí a prodávají.

„Čeští zemědělci stárnou, to je další výrazná zpráva. Třetina českých zemědělců je ve věkové skupině 55 a starší,“ zdůraznil Fischer. Celkem zemědělství loni živilo 191 940 lidí, což byl nárůst o 4,5 procenta. O téměř sedm procent naopak ubylo podniků v zemědělství, loni jich statistiky zaznamenaly 39 396. O téměř pětinu ale přibylo ekologicky obhospodařované půdy, loni její výměra dosáhla 265 446 hektarů. „Počet ekologických farem je pořád relativně malý, tvoří asi tři procenta. Obhospodařují především trvalé travní porosty, nikoli například obiloviny. Pokud jde o strukturu chovaných zvířat, téměř třetinou se na něm podílejí ovce,“ uvedl. (Zdroj: Apoc,30.8.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat