Google

pátek 31. října 2008

Komisařka Fischer Boel pochválila Gandaloviče.

Úroveň příprav na předsednictví a spolupráci s ministrem Gandalovičem včera v Praze ocenila eurokomisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel. Komisařka jednala o prioritách CZ PRES a připravenosti naší země na tento náročný a vysoce prestižní úkol. Se zástupci nevládních zemědělských organizací a profesních svazů řešila také postoj k Health Checku, chystanou konferenci k politice kvality a neformální radu plánovanou na přelom května a června příštího roku do Brna.

Komisařka vyzdvihla, že jak profesní, tak osobní vztahy s ministrem Gandalovičem jsou velmi dobré, dosavadní přípravy na české předsednictví v oblasti zemědělství jsou kvalitní a z celého týmu PRES cítí velké odhodlání vést předsednictví úspěšně.

Z jednání s profesními svazy a nevládními organizacemi ze zemědělského sektoru si komisařka odnesla řadu argumentů pro omezení krácení přímých plateb. „Je to samozřejmě otázka na delší diskuzi, ale věřím, že pokud k ní všechny členské státy i komise budou přistupovat v kooperativním a kompromisním duchu, nakonec se podaří dosáhnout dohody,“ prohlásila komisařka Fischer Boel. „Dohoda nebude optimální pro všechny, ale měla by být přijata jako dobrá cesta do budoucna a řešení, které bude rozdíly mezi členskými státy minimalizovat.“

Ministr Gandalovič ocenil, že „komisařka Fischer Boel právě v Praze přislíbila podpořit nové členské státy a zasadit se o postupné vyrovnávání rozdílů mezi členskými zeměmi. Prvním krokem bude návrh Evropské komise podpořit realizaci některých opatření dodatečnými finančními obálkami pro nové členské státy v rámci prověrky zdravotního stavu Společné zemědělské politiky.“

Ministr s eurokomisařkou se shodují na významu politiky kvality a věří, že konference chystaná na 12. - 13. března 2009 významně přispěje k právě zahájené celounijní diskuzi a přehodnocování této politiky, systému ochrany označení a dalších témat.

Během návštěvy se komisařka setká také s předsedou a členy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny. (zdroj:MZE,30.10.-2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat