Google

středa 8. října 2008

Požadavek horských zemědělců.

Svaz marginálních oblastí ČR (SMO) vnímá usnesení EP jako jasnou podporu pro urychlené dokončení redefinice méně příznivých oblastí (LFA), která je deklarovanou prioritou českého předsednictví EU.

K redefinici LFA vyzval už Evropský účetní dvůr. Na základě jeho kritické zprávy Evropská komise nově konstatovala, že „Cíl LFA se již nezaměřuje na udržení obyvatelstva ve venkovských oblastech, ale k podpoře trvale udržitelného hospodaření a údržbě krajiny,“ s tím, že k řešení zaměstnanosti jsou jiné, mnohem efektivnější nástroje.

SMO podporuje návrh Evropské komise, která v zásadě navrhuje odchod od vymezování LFA dle úředních tabulek a započetí vymezování LFA dle reality (vhodnost přírodních podmínek pro výrobu).

Za extenzivní zemědělství svaz považuje hospodaření na loukách a pastvinách spolu s podmínkou dodržovat limity zatížení skotem a naopak za extenzivní zemědělství nepovažuje převládající hospodaření na orné půdě. Z hlediska vymezení ostatních LFA považuje za zásadní podmínku přírodního znevýhodnění nízkou úrodnost půdy a/nebo špatné klimatické podmínky.

SMO žádá ministra zemědělství, aby z pozice České republiky, coby nastupující předsednické země důsledně trval na dokončení redefinice v již schváleném harmonogramu.

Žádné komentáře:

Okomentovat