Google

úterý 28. října 2008

Prodej mléka přímo ze dvora.

Venkov produkuje řadu surovin, které se ale zpracovávají v centralizovaných zpracovnách ve městě. Zpracované výrobky pak putují zpět na venkov do místních krámků a samoobsluh. Cesta od producenta ke konzumentovi bývá dlouhá stovky i tisíce, v lepších případech desítky kilometrů.

• Proč ale venkov nemůže být sám o sobě ve výrobě potravin soběstačný?
• Proč je stále cesta od krávy za humny přes mlékárnu a výrobník jogurtu a samoobsluhu v obci tak dlouhá?

Svoji roli zde hraje celá řada faktorů. A jedním z nich je i to, že kvůli kolektivizaci v druhé polovině minulého století byla přerušena kontinuita rodinných farem s tradicí vlastního zpracování surovin. Na přerušenou tradici se obtížně navazuje. Někde chybí peníze na potřebné vybavení, jinde znalosti technologie zpracování mléka. Na malé provozovny není připravena ani naše legislativa ani instituce, které provozovny schvalují a kontrolují. I zde se situace pozvolna mění. V současné době je už možné mléko za určitých podmínek prodávat přímo ze dvora od farmáře.

Co se týče výrobků z mléka, je situace složitější. Zde je zatím možné vyrábět mléčné výrobky pouze pro vlastní potřebu. Pokud chce někdo vyrábět tyto výrobky na prodej, musí splnit stejné normy, jako velkovýrobce. Prodávat ale ovšem může v celé Evropské unii.

Chybí zde evidentně určitý mezistupeň, který by umožňoval výrobu v malém a prodej ze dvora a zamezoval třeba prodej mimo blízký region. Možná změna legislativy je nesnadnou a zdlouhavou cestou.

Protože je ale už nyní mezi chovateli zájem o zvládnutí výroby sýrů, jsou jim nabídnuty dvoudenní kurzy, které v sobě kombinují teoretickou i praktickou výuku. Autor:Zuzana Guthová, ROSA (Zdroj:Agronavigator,UZPI,27.10.2008-upraveno)

Žádné komentáře:

Okomentovat