Google

pátek 21. listopadu 2008

Dohoda o ozdravění zemědělské politiky EU.

Po celonočních trilaterálních i kuloárních jednáních ministrů zemědělství sedmadvacítky se rada k finální diskuzi sešla v sedm hodin ráno. V krácení plateb, proti kterému ministr Petr Gandalovič bojuje už od zahájení zdravotní prověrky Společné zemědělské politiky, se Česku podařilo zabodovat – progresivní část modulace je výrazně snížena.

Česku se povedlo do konečného kompromisu prosadit všechny zásadní požadavky. Skutečné zjednodušení a odstranění nerovností mezi členskými státy, ale Health Check nepřinesl. ČR proto bude usilovat o další zjednodušování SZP, a to především v rámci svého nadcházejícího předsednictví.

„Podařilo se vyjednat výrazné snížení sazby progresivní části modulace: tam zůstala čtyři procenta z původních devíti v pásmu nad 300 tisíc eur, ostatní pásma byla úplně zrušena,“ vysvětluje ministr Gandalovič.

Novým členským státům se podařilo vyjednat mimořádné navýšení prostředků na podporu zemědělského sektoru. Jedná se o 90 milionů eur ročně.

V rámci článku 68 došlo k navýšení ze 2,5 na 3,5 procenta u podpor pro tzv. citlivé sektory. Součástí kompromisního balíčku se stalo i prohlášení Rady a Komise o úsilí srovnat úroveň přímých plateb v rámci Společenství po roce 2013.

Jedním z úspěchů je dále jednání o míře kofinancování peněz přesouvaných na podporu venkova, která byla navýšena na 90 procent z rozpočtu EU.

V závěrečném hlasování se Česko zdrželo, nicméně bylo dosaženo kvalifikované většiny. (Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR)

Žádné komentáře:

Okomentovat