Google

neděle 16. listopadu 2008

Práce je také dobrá k zbláznění.

V českých zemích není obvyklé, že by lidé hromadně navštěvovali psychiatry, natož aby své psychické potíže prezentovali na veřejnosti. V západní zemích už lidé mnohem více pochopili, že duševní problémy jsou nemocí a dají se léčit.

S rozvojem techniky je vše rychlejší než v minulosti, přibývá také lidí, kteří vyhledávají psychiatry. V minulých dnech zveřejnili rakouští statistici zprávu o tom, že v loňském roce léčení duševních problémů zabralo 1,9 miliónů pracovních dní. Každý dvacátý den pracovní neschopnosti byl kvůli duševním problémům. Před 17 lety to byl každý padesátý den. Avšak podle mínění profesora Bernarda Ruppa, zdravotnického experta Dunajské univerzity v Kremsu, je to jen špička ledovce.

Vždy bylo určité procento lidí, kteří se obávali, že nebudou schopni tempu společnosti stačit. Jim v minulosti pomáhala církev, která agresivní sebevědomé jednotlivce dokázala nutit k pokoře, čímž dodávala sebedůvěru lidem zakomplexovaným méněcenností. Toto církevní, a všechny omezující demokratická pravidla, současná pragmatická část společnosti odmítá, volá po právu silnějšího, k návratu práva džungle. To samozřejmě jinou část lidí deprimuje.

Profesor Rupp říká, že i mnoho tělesných problémů je způsobeno problémy psychickými. Lidé na pracovištích podléhají stresu, mobbingu (šikana na pracovišti), burnoutu ("vyhoření duševní energie") a podobným psychickým útrapám. Hlavními projevy duševních nemocí je nespavost a bolest hlavy.

Záměrem rakouských psychiatrů je najít způsoby určování nemocí a jejich stupně, zjistit v pracovním procesu hranici, jejíž překročení vede k duševním potížím. Bude to vyžadovat spolupráci firemních psychiatrů s obvodními lékaři.

Žádné komentáře:

Okomentovat