Google

sobota 13. prosince 2008

Lesy ČR a kůrovec

Lesníci státního podniku Lesy České republiky – i přes nepříznivou prognózu s vývojem kůrovce v letošním roce – prevencí zabránili kůrovcové kalamitě. Podle kalamitního základu, tj. množství kůrovců připravených k jarnímu rojení, očekávali, že kůrovec letos napadne 1 500 000 m dřeva. Zásluhou řady přijatých preventivních opatření zpracovali 1 008 000 m dřeva.

„Naši pracovníci opravdu situaci s kůrovcem nepodcenili a systematicky se celý rok aktivně věnovali vyhledávání kůrovcových ohnisek, která by ohrozila okolní les. Touto cílenou péčí a následnou včasnou asanací tak více než 400 000 stromů zůstane žít,“ uvedl Jiří Novák, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.,

Prevenci rozšíření kůrovce založili na několika pilířích. V průběhu zimních měsíců lesníci důsledně dohledávali v porostech stromy, které byly napadeny v předešlém roce. Od února postupně instalovali na vhodných místech lapáky – záměrně pokácené zdravé stromy, které se následně staly pastí na kůrovce. Těchto lapáků nakonec pokáceli 230 000 kusů. Jako lapáky v maximální možné míře využívali také vichřicemi pokácené stromy. Šíření kůrovce měly zabránit feromonové lapače, kterých bylo instalováno na 48 000 kusů. Základem prevence však bylo napadené dřevo co nejrychleji zpracovat a odvézt z lesa tak, aby líhnoucí se brouci nemohli ohrozit zdravé stojící stromy. Toto se ve spolupráci se smluvními partnery, kteří na daných smluvních územních jednotkách pracovali, dařilo.

Výsledkem je, že na spravovaném území se situace s kůrovcem zlepšila nebo nezhoršila. Jsou však i regiony, kde se letos kůrovec rozmnožil. Po řadě let tak zvaného základního stavu, kdy nevznikají významné škody, letos došlo k vzestupu kůrovce na Plzeňsku, Karlovarsku a Královéhradecku. Tedy v oblastech, které byly v největší míře poničeny orkánem Kyrill. V těchto regionech budou muset zejména v příštím roce skutečně důslednou prevencí zabránit masivnímu rozšíření.

Na základě letošního vývoje se i pro příští rok dá očekávat cca 1 500 000 m kůrovcem napadeného dřeva. Pokud budou preventivní opatření tak efektivní jako letos, je reálná šance, že toho číslo bude opět pouze kolem 1 miliónu m .(Zdroj:Agris,12.12.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat