Google

středa 3. prosince 2008

Lékař léčí, MediaClinic úřaduje.

V České republice začíná působit firma MediaClinic, jejíž představitelé tvrdí, že k všestranné spokojenosti vyřeší generační problémy ve zdravotnictví.

V současnosti je průměrný věk ambulantních lékařů vyšší než 50 let, což znamená, že řada z nich je v důchodovém věku, chtěli by lékařskou praxi ukončit, ale nemají komu praxi předat. Zájemci by byli, ale vystudovaní medici nemají potřebný kapitál na zakoupení fungující praxe. Zaběhlá soukromá lékařská praxe není levná záležitost, jedná se až o desítky milionů korun.

Soukromý zdravotnický řetězec MediaClinic chce generační problémy soukromých lékařů vyřešit odkoupením jejich lékařských praxí (finanční vyrovnání na základě reálných nákladů a výnosů) a zaměstnáváním lékařů.

Jedná se určitou napodobeninu socialistických Ústavů národního zdraví, s tím rozdílem, že ordinace se nestěhují a neslučují pod jednu střechu, ale zůstanou tam, kde jsou. Pouze se změní barvy ordinací, jejich vybavení, případně také lékaři. Pokud chce lékař ve své bývalé ordinaci nadále pracovat, má přednost před ostatními zájemci, bude moci skončit, až sám uzná za vhodné. To samé personál ordinace.

MediClinic převezme za lékaře jednání se zdravotními pojišťovnami, dodá mu veškerý dostupný servis a kvalitní zázemí. Lékař tak přestane být živnostníkem, zbaví se lékařské administrativy a živnostenské agendy a soustředí se pouze na lékařskou práci. Pacienti by žádnou náhlou změnu neměli pocítit.

Za firmou MediClinic stojí společnost Penta, která do projektu investuje stamiliony korun. Návratnost investic se očekává během sedmi let. Nové lékaře hodlá MediaClinic získávat sponzorováním studentů medicíny, komplexní podporou absolventů lékařských fakult a lékařů před atestací i po ní, dalším vzděláváním lékařů, zřizováním lékařských bytů apod.

Soukromí lékaři ke vstupu řetězce MediaClinik do zdravotnictví nemají vážné výhrady. Nabídku na odkoupení lékařské praxe už v celé České republice přijalo více než šedesát lékařů. MediaClinik nemůže, a nechce, koupit všechny soukromé ordinace, chce však být vzorovou zdravotnickou společností, výkladní skříní českého zdravotnictví.

Žádné komentáře:

Okomentovat