Google

čtvrtek 4. prosince 2008

S češtinou do Čech.

Hlavním problémem ve vztazích mezi Rakušany a Čechy je jazyková bariéra. Tvrdí to organizátoři kursů češtiny ve Waldviertelu. Čeština by prý měla být jedním ze dvou cizích jazyků, které by Rakušané měli znát. Nejedná se o cizí a hodně vzdálený jazyk, neboť stejně jako němčina je to jazyk indoevropský.

Neschopnost domluvit se u sousedů je hendikepem především ze strany Rakušanů, jichž češtinu ovládá mnohem méně než Čechů němčinu. Rakušané dávají přednost angličtině a franštině, s nimiž se ve světě lépe domluví. Snaží se však situaci změnit.

Ani v českých zemích není možné hovořit o tom, že dnes by Češi němčině jako světovému jazyku dávali přednost před jinými, především angličtinou. Výjimkou jsou příhraniční oblasti, v jihočeském kraji se němčinu ve školách učí deset tisíc dětí. Příčinou odporu k německému jazyku je nejen tradiční české maloměšťáctví s módními horečkami (pokrytecké učení němčiny za protektorátu, ruštiny po válce a angličtiny v současnosti), ale i zkušenosti s nacisty, kteří němčinu povyšovali nad ostatní jazyky. Navíc přežívá, hlavně v Praze a severních Čechách, duch národního obrození 19. století, kdy němčina byla i v českých zemích úředním jazykem.

Byl to český a moravský venkov, jehož zásluhou se v České koruně němčina ani za 400 let vlády Habsburků nestala domácí řečí. Venkovani k vzájemné domluvě cizí jazyky nepotřebují. Nechtějí se učit cizí řeči stejně jako ti Eskymáci, o nichž Haškův jednoročák Marek vyprávěl, že potopili německou školu, kterou jim monarchie ve své kolonii Země Františka Josefa vybudovala na ledové kře.

S tím násilným poněmčováním českých zemí to samozřejmě nikdy (ani za protektorátu) nebylo tak vážné, jak různí rádobyvlasteci vykládali, v důsledku prospěchářství některých městských vrstev obyvatelstva šlo spíše o dobrovolnou záležitost.


Monarchie je dávno minulostí, rozprášeni po druhé světové válce byli po světě i čeští Němci, kteří ovládáním obou jazyků tvořili důležitou spojnici mezi zeměmi českými, německými a rakouskými. Po pětačtyřiceti létech železné opony je jazyk asi opravdu jedinou překážkou k intenzivnější spolupráci mezi Čechy a Rakušany. Vždyť povahově ani způsobem života se oba národy od sebe prakticky neodlišují.V příhraniční dolnorakouské oblasti Waldviertel v současnosti probíhá kampaň propagující češtinu. V gmündské galerii "Palmenhaus" (dar rakouských bank městu Gmünd) v současnosti probíhá kurs češtiny, který navštěvuje 100 lidí. Mnohem větší předpoklad k naučení češtiny mají dolnorakouské děti. Český jazyk je vyučován ve 138 obecných školách (okolo 20.000 žáků) a v 82 mateřských školách (3.200 dětí).

Podle vyjádření dolnorakouských propagátorů výuky českého jazyka nejedná se jim prý jen o módní kooperaci, ale také o pracovní místa. Velké množství obyvatel Waldviertlu je nuceno za prací dojíždět do vzdálené Vídně (150km), přičemž stejnou práci by našli v mnohem bližších Českých Budějovicích (50 km) a dalších jihočeských městech. Řešila by se tím i nezaměstnanost, která ve Waldviertlu je proti českému jihu dvojnásobná.

Otázkou je, jestli by Rakušané chtěli pracovat za průměrnou mzdu, která je v jižních Čechách mnohem nižší (780 euro) než ve Waldviertlu (2.150 euro)? Třeba se příjmy jednou vyrovnají. Rakouští obchodníci trpělivě čekají na masový příliv solventních Čechů už 19 let.

Žádné komentáře:

Okomentovat