Google

neděle 8. února 2009

Bude EU jednat o právech králíků?

Iniciativa na stanovení evropských norem pro chov králíků vzniká zřejmě v Německu. "Současné normy jsou nedostatečné. Podmínky chovu králíků jsou nepřijatelné," řekl v pátek ve Stuttgartu bádensko-württemberský ministr zemědělství Petr Hauk .

Králík domácí je domestikovaný králík divoký. Je to býložravec s mimořádnou rozmnožovací schopností. V současnosti je chován hlavně kvůli masu, které jako cenný dietní produkt má vysokou nutriční hodnotu. V minulosti bývaly vyhledávaným produktem i králičí kožky, které nyní ztratily význam. Mimořádně významným produktem je angorská srst, kterou nelze nahradit žádnou uměle vyrobenou surovinou. Nezanedbatelný význam mají králíci jako laboratorní zvířata.

Králíci se osvědčili hlavně v drobných chovech, kde mají význam jako lidová zábava, protože výsledky chovu nejsou úměrné vynaložené práci. Schopnosti králíků snadno a rychle se množit využívají však různí podnikavci, kteří uvězněním těchto původně divokých zvířat do malých klecí, z králíků udělali zdroj zisku. Právě o chov brojlerových králíků se německým ochráncům zvířat jedná.

"Bohužel na evropské úrovni nejsou žádné speciální předpisy, kterými by byl chov králíků určených pro komerční účely usměrňován. Spotřebitel má při nákupu králičího masa nebo vlny mít jistotu, že zvíře nebylo týráno v malých klecích, bylo šetrně přepravováno a bezbolestně usmrceno,"
řekl ministr Hauk, který chce v německém spolkovém sněmu iniciovat podnět k vypracování předpisů o chovu králíků na maso a vlnu. To by měl být podklad pro vypracování předpisů pro velkochovy králíků v celé Evropské unii.

Žádné komentáře:

Okomentovat