Google

čtvrtek 26. února 2009

Přímé platby zřejmě ve Francii ovlivní volby do EP.

Francouzský ministr zemědělství Michel Barnier chce začátkem května ze své funkce odstoupit a věnovat se volební kampani před volbami do EP. Oznámil to v neděli na veletrhu "Salon de I Agricultur", ktrerý se koná ve Versailles u Paříže.

Ministr je na prvním místě kandidátky ve volební oblasti Paříž a okolí. Volby se konají od 4. do 7. června 2009. Ovšem poté, co EU se rozhadla snižovat přímé platby pro francouzské rolníky, se pochybuje o jeho úspěchu. Zemědělci se obávají, že po snížení subvencí neobhájí své postavení na trhu.

Zdůrazněná podpora venkova, přesun peněz od zemědělců na životní prostředí a venkov, si vyžádá od roku 2010 přesun okolo 1,4 miliardy euro neboli okolo 18 procent platby z prvního pilíře. Francie je podle Health Check největším prostorem pro přerozdělování přímých plateby, .

Polovina přidělené sumy bude nově použita na travní pastevní porosty.
Další subvence ve výši 240 milionů euro, včetně národního spolufinancování, bude k dispozici jako zvláštní premie na šetrné zacházení s životním prostředím.

Ministr Barnier chce dosáhnout toho, aby zemědělská politika EU byla více spravedlivé a zajišťovala trvale udržitelný rozvoj venkova. Měly by se snížit vysoké rozdíly v přímých platbách na plochu.

Dalšími 135 miliony euro bude podpořen chov francouzských ovcí a koz. Pro mléčné zemědělce v horských oblastech je připraveno dalších 45 milionů euro. Podporu pro ekologické krajiny přijde kolem 57 milionů euro. Na zabezpečení zásob krmiv je 40 milionů euro.

Pojištění plodin Barnier chce zvýšit na 100 milionů euro. Finanční prostředky by však neměly být vyjmuty z modulace, nýbrž z rozpočtu ministerstva a z pojistek.

Současný vedoucí rezortu zemědělství vidí toto nové přerozdělení jako nejlepší možnost, jak zachovat kontinuitu právních předpisů EU v oblasti zemědělské politiky po roce 2013.

Žádné komentáře:

Okomentovat