Google

pátek 27. března 2009

Česko-rakouské jednání o dopravě.

Dne 23. března 2009 se uskutečnilo v Třeboni jednání, které se týkalo dopravy mezi českými okresy České Budějovice a Jindřichův Hradec a dolnorakouskou oblastí Waldviertel.

Obě strany usilují o zrychlení dopravy mezi Vídní a Českými Budějovicemi a o obnovení rychlíkové železniční dopravy mezi Vídní, Gmündem a Prahou. Rakušany zajímá také českobudějovické letiště a doprava k němu. Byla vypracovaná studie s plánem prací až do roku 2013.

Účastníci jednání byli seznámeni s postupem prací při elektrifikaci železniční tratě České Budějovice - Gmünd, která bude zcela dokončena v září 2009 (V současnosti jezdí elektrické vlaky mezi stanicemi Č.Budějovicei a Nové Hrady). Elektrifikace tratě mezi Českými Velenicemi a Veselím nad Lužnicí sice byla zahájena, ale investor má nějaké problémy, takže dokončení prací je zatím v nedohlednu.

Původní záměr vést přes Trhové Sviny rychlou silniční komunikaci ze Sankt Pöltenu do Českých Budějovic ztroskotal na odporu obyvatel města, proto se jako výhodnější jeví trasa od rakouské hranice na Třeboň, neboť se z Třeboně na České Budějovice začne v příštím roce stavět čtyřproudá rychlostní komunikace.

Účastníci jednání byly seznámeni s těmito schválenými dopravními projekty:


  • Do roku 2011 bude českobudějovické letiště připraveno na zařazení do kategorie 1 s mezinárodním provozem pro letadla kategorie C a D (například Jumbo-Jets).
  • V září 2009 bude dokončena elektrifikace Dráhy Františka Josefa v úseku České Budějovice - Gmünd. Dokončení elektrifikace druhé větve této trati, vedoucí z Gmündu do Veselí nad Lužnicí, doposud nebylo stanoveno.
  • V roce 2012 bude dokončena rychlostní komunikace Praha - Písek, dálnice Praha - České Budějovice by měla být v provozu v roce 2016.
  • Na rakouské straně bude v roce 2010 zahájena stavba rychlostní komunikace od obce Höhenberg (2 km od české obce Vyšné) k St.Pöltenu.
  • V roce 2010 bude zahájena stavba čtyřproudé silnice Třeboň - České Budějovice.

Žádné komentáře:

Okomentovat