Google

středa 1. července 2009

Třeboňsko: 5. letní putování českým Vitorazskem.

Klikov
(Zpět na předcházející část)Klikov leží mimo hlavní silnice, v blízkosti řeky Dračice. Z centra Suchdola je možné dostat se do Klikova dvěma přibližně stejně dlouhými trasami; buď severním směrem přes Klikovský most, nebo jižním směrem přes Tušťský most.


Vpravo za Klikovským mostem je Velká pískovna, u silnice další kemp, před kterým je odbočka na vesnici Tušť. Následuje most přes říčku Dračici, za nímž jsou první klikovské domy.V Klikově není velký návesní prostor, jak většinou bývá v jihočeských obcích, domy jsou převážně postavené podél silnic k Suchdolu, Františkovu a Chlumu u Třeboně.


Vesnice byla založena koncem 16.století na česko-rakouské hranici a patřila majitelům bystřického panství, pánům Krajířům z Krajku. V obci, k níž patřila huť Františkov, se také usazovali němečtí havíři a hamerníci, kteří sem jako odborníci byli zváni na tavení železné rudy a na zpracování železa. Z německého havířského pozdravu „Glück auf“ pak zřejmě vzniklo jméno obce Klikau, česky Klikov.


V roce 1880, kdy už se ve vysokých pecích na Kladně a jinde vyrábělo levné a kvalitní železo ve velkém, tak drobné zdejší hutnictví, založené na zpracování nekvalitní železné rudy, definitivně skončilo a část místního obyvatelstva si našla způsob obživy ve výrobě hliněného, cementového a kameninového zboží. Umožňovaly to zásoby písku a hlíny, která byla dobývána na různých místech v polích. Výrobky klikovských hrnčířů se brzy staly známými a vyhledávanými.Na počátku 20. století v Klikově bydlelo okolo 1000 obyvatel, kteří si v roce 1908 postavili čtyřtřídní školu, jejíž jednopatrová budova s impozantním štítem je stále nepřehlédnutelnou stavbou. Další pěknou historickou stavbou je také kaple Panny Marie Sněžné, ve které se pravidelně konají bohoslužby. Za povšimnutí stojí i obytné domy, které nezapřou obec, v níž v minulosti bylo mnoho řemeslníků a dělníků. Řada domků slouží městským rekreantům. Většinou jsou klikovské domy vkusně upravené. Na některé staré domy se ještě nedostalo, a při pohledu na je možné alespoň v duchu se vrátit o nějakých 50, 100 a více let zpět. Objekty zemědělské velkovýroby, vybudované v období socializmu, stojí na severozápadním okraji, zcela mimo obytnou zástavbu a hlavní cesty, takže nekazí celkový jemný vzhled vesnice.Ani meliorace pozemků a stavby pro bohatě dotovanou zemědělskou velkovýrobu, po roce 1960, nevrátily do Klikova rušný život, který tady kdysi byl při výrobě železa. Čas přinesl další změny. Po roce 1989 se také změnilo zemědělství, už nepotřebuje mnoho lidí, proto současný Klikov se stal ještě klidnější vesnicí vhodnou pro rekreaci. Specialitou Klikova zůstala hrnčířská tradice, několik keramických dílen. (R.Fischer) Pokračování.

Žádné komentáře:

Okomentovat