Google

středa 8. července 2009

Třeboňsko: 12. letní putování českým Vitorazskem.

Dvory nad Lužnicí.
(Zpět na předcházející část) Dvory nad Lužnicí se nacházejí jeden kilometr západně od obce Halámky, tyto obce od sebe dělí široká niva řeky Lužnice. Do roku 1945 se vesnice česky nazývala NĚMECKÉ, do roku 1920 patřila do Dolních Rakous a oficiálně se jmenovala BEINHÖFEN.


Dominantou Dvorů je barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený v roce 1788. Než byl postaven přes Lužnici most, procházela obcí hlavní silnice ze Suchdola do Českých Velenic. Nyní se Dvorům intenzivní automobilový provoz vyhýbá.

O vesnici jsou první zmínky z roku 1499, kdy měla sedm usedlíků a patřila pánům z Weitry. Z církevního hlediska patřila měla faru v Gmündu. Po roce 1711 došlo k intenzivnějšímu příchodu osídlenců, kteří si za josefínských reforem vymohli zřízení samostatné fary.


Hlavní část obce je rozložená mezi řekou Lužnicí a železniční tratí. Domy jsou z velké části řídce postavené z obou stran silnice, hlavní část obce tvoří hustější zástavba poblíž kostela, fary, hřbitova a bývalé školy. Nová výstavba, někdy nevkusná, je směrem k Nové Vsi nad Lužnicí. Železniční zastávka je nepochopitelně asi půl kilometru severně, mimo obec, i když trať obcí prochází. Směrem k Suchdolu je roztroušeno několik samot, zemědělských usedlostí a nově vybudovaný hřbčín zahraničního chovatele.Před II. světovou válkou žilo v Německém asi šest set obyvatel, z nichž byli pouze tři Němci. V poválečné revoluční euforii musel být název obce Německé vymazán z encyklopedií, a tak se od té doby obec jmenuje Dvory nad Lužnicí.Vesnice je postavená na mohutných vrstvách kvalitního písku, což na počátku šedesátých let 20.století vedlo státní plánovače k nápadu na jeho vytěžení. Předtím měly být celé Dvory zbořeny, po vybrání písku mělo na místě vesnice být jezero. Trvalo skoro 15 let, než někoho napadlo, že písek se může těžit v nezastavěných oblastech. Po tu dobu (do roku 1975) byly Dvory vedeny jako zániková obec. Opodál Dvorů nad Lužnicí je Rezervace „Horní Lužnice“, kde je na řece původní pobřežní niva. V současnosti mají Dvory nad Lužnicí, které jsou samostatnou obcí, 366 obyvatel. (R.Fischer) Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat