Google

neděle 12. července 2009

Třeboňsko: 16. letní putování českým Vitorazskem.

Vyšné.
Na silnici mezi Novými Hrady a Českými Velenicemi, dva kilometry východně od Nakolic, leží vesnice Vyšné. Domy osady jsou převážně postaveny podél silnice. U Vyšného, které bylo v roce 1920 odtrženo od Rakouska a připojeno k Čechám, je zastávka železniční trati Č.Budějovice – Č.Velenice.Vyšné je stará osada, která ve středověku zřejmě byla velká a bohatá. Ještě na počátku 20.století bylo zde možné rozeznat zbytky pivovaru, jenž byl zničen za třicetileté války. Na východ od obce stojí křížek, který označuje místo, kde byli za třicetileté války pochováni švédští vojáci.


Vesnice leží v těsné blízkosti státní hranice – před válkou byl dokonce jeden dům na rakouském území. V roce 1938 Vyšné mělo 370 obyvatel, z nich bylo 32 Čechů, byla zde německá i česká škola. 5.června 1946 bylo všem Němcům ve Vyšném oznámeno, že mají 24 hodin na přípravu, potom budou vystěhováni. Němci však 24 hodin nečekali, až budou nahnáni do nějakého internačního tábora, sešli se na návsi, vzali si, co unesli, někteří i dobytek, a hromadně zamířili do Rakouska (500 m).Na jižním okraji Vyšného, které se tehdy jmenovalo WEIßENBACH, postavili Fürstenberkové, pánové z Weitry, lovecký zámek. Po roce 1918 tento objekt zabral československý stát, který jej v roce 1925 prodal české rodině. V roce 1938, po obsazení pohraničního území Německou říší, byli čeští majitelé vyhnáni. V roce 1945 byl majitelům vrácen, ale v roce 1950 byli vyhnáni znovu, tentokrát československými orgány. Zámek byl přidělen státnímu statku, který jej nechal značně zpustnout. Na východě je u silnice osada Fišerovy Chalupy, kde v dalším zámečku mívala kasárna Pohraniční stráž.Uzoučká silnice z Nových Hradů do Českých Velenic vedla podél ostře sledované státní hranice, proto zde Pohraniční stráž měla, mimo nezbytného ostnatého drátu, také spoustu speciálních pozorovatelen. Hlídky si předávaly o pohybu každého vozidla telefonické zprávy.V roce 1950 bylo ve Vyšném založeno JZD, do kterého všichni zemědělci hromadně vstoupili. V roce 1951 zase všichni z JZD vystoupili, mimo dvou. V roce 1952 zabral většinu pozemků státní statek. V roce 1958 bylo 40 neobydlených usedlostí zbořeno, materiál byl použit na stavbu kravínů a vepřínů v okrese Trhové Sviny. Vyšné je nyní částí Nových Hradů. Je zde už jen 30 domů, přičemž převládají rekreační obydlí, pouze deset domů je trvale obydleno. Ve Vyšném žije 30 lidí. (R.Fischer) Pokračování.

Žádné komentáře:

Okomentovat