Google

úterý 14. července 2009

Třeboňsko: 18. letní putování českým Vitorazskem.

Nová Ves nad Lužnicí.


O vesnici s názvem ORTWEIS jsou zmínky už v roce 1323. Později, do roku 1920, se jmenovala ERDWEIS. Až do roku 1945 byla osídlena především německým obyvatelstvem, z jednoho tisíce obyvatel bylo jen dvě stě Čechů. Česky byla nazývána Nová Ves.
Obecní úřad
Stará vodárna.
Železniční stanice

Pro příhodnou polohu u železnice, hlavní silnice, u řeky a hraničního přechodu vznikla v Nové Vsi Stölzlova továrna se slévárnou a strojírnou. Vyráběly se zde dráty a hřebíky. Na řece byl velký mlýn, který Stölzle v roce 1905 koupil a přestavěl na vodní elektrárnu.
Bývalá Stölzlova strojírna.
Bývalý mlýn, později vodní elektrárna.
Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vyhnáno, Nová Ves byla spojena s obcí Krabonoš, znárodněná továrna dostala jméno Sklostroj. Protože je v okolí i dostatek písku, později byla u nádraží postavena výrobna stavebních směsí.
Sokolovna

Obytné domy jsou postavené mezi železniční tratí a řekou Lužnicí. Kvůli hraničnímu pásmu, které před rokem 1989 začínalo na východním břehu Lužnice, a kasárnám Pohraniční stráže v sousedním Krabonoši bývala Nová Ves neprůjezdná a neprůchodná. Protože zde býval omezen i stavební ruch, zachovala se řada zajímavých starých staveb, které začínají až v současnosti být přestavovány.
Areál strojírny.
Bývalý Calofrig, výroba stavebních hmot.
Poblíž obce, směrem k Českým Velenicím, byla v roce 1998 vyhlášena chráněná krajinná oblast Krabonošská niva. Jedná se o 300 m široký pás kolem řeky Lužnice. Celková výměra rezervace je 36 ha. V Nové Vsi žije okolo 245 obyvatel. (R.Fischer)Pokračování.

Žádné komentáře:

Okomentovat