Google

středa 15. července 2009

Třeboňsko: 19. letní putování českým Vitorazskem.

Krabonoš.

(Zpět na předcházející část)Obec Krabonoš byla v těsné blízkosti obce Nové Vsi nad Lužnicí, oddělovala je řeka Lužnice. Byla to jedna z nejstarších vesnic v oblasti Vitorazska, neměla však šťastný osud. Je to však vesnice nezničitelná, jak ukazuje její historie. Vždy vstala z mrtvých.


Jsou o ní první zmínky už z 12.století, ale vyskytují se názory, že kostel zde stával už v 8.století, kdy je toto místo uváděno pod názvem Segor. Pod první zaznamenané vypálení Krabonoše se podepsali husité. Vesnice však brzy, hned v patnáctém století, byla znovu postavena. Oheň zapálený švédskými žoldáky však ji zničil i za třicetileté války. Znovu byla postavena. V roce 1688 přišla další katastrofa - epidemie moru, která nikoho nevynechala, v Krabonoši všichni lidé vymřeli. Několik let se lidé pusté vesnici vyhýbali, ale opět byla osídlena. V roce 1713 se situace opakovala, zase přišla černá smrt. Po čase sem opět lidé opět našli cestu a usadili se tady.Před II.světovou válkou žilo zde asi čtyři sta padesát lidí. Z nich bylo devadesát Čechů, ostatní byli Němci. V létech 1938 až 1945 patřil Krabonoš jako Zuggers opět do Rakous (Německé říše). Osud nebyl ke Krabonoši příznivý ani po II.světové válce. Po roce 1945 byla vesnice, připomínající ulicovou zástavbou městečko, opět téměř zcela vylidněna - německé obyvatelstvo, které silně převažovalo, bylo vyhnáno a Krabonoš byl připojen k Nové Vsí nad Lužnicí.

Tím však poválečná tragická historie vesnice ještě dovršena nebyla. Krabonoš jako osada Nové Vsi se sice už po roce 1948 dostal do nepřístupného hraničního pásma, ale definitivní konec vesnice měl nastat v roce 1954, kdy bylo vyhnáno i české obyvatelstvo. Potom byla prakticky celá vesnice zbořena, zůstal kostel sv.Jana Křtitele, hřbitov a šest domků u hlavní silnice. Pohraniční stráž si v blízkosti kostela postavila kasárna.Po zrušení Pohraniční stráže a pohraničního pásma v roce 1989 se pro veřejnost znovu otevřela silnice, jež vede podél státní hranice ke Kunžachu a Spáleništi. Kostel, který jako stavební památnost zde byl dlouhou dobu trpěn, dostal v poslední době nový kabát. Krabonoš opět ožívá výstavbou rodinných domků na vyvýšeninách u řeky. Je zde 16 domů, ve kterých žije 44 lidí. (R. Fischer)Pokračování.

Žádné komentáře:

Okomentovat