Google

čtvrtek 16. července 2009

Waldviertel: 20. letní putování Vitorazskem a okolím.

(Zpět na předcházející část)Z Krabonoše do Českých Velenic, největšího sídliště takzvaného Vitorazska, je možné dostat se buď po lesní cestě vedoucí od krabonošských kasáren podél státní hranice, nebo přes Novou Ves nad Lužnicí, po hlavní silnici. Je však možné využít hraničního přechodu Halámky/Neu-Nagelberg a rakouskou silnici vedoucí podél hranice. Za hranicemi je oblast zvaná Waldviertel.

NeuNagelberg (česky se jmenoval Nová Huť) je bývalá sklářská osada, v jejíž blízkosti postupem času vznikl jeden z nejfrekventovanějších jihočeských silničních hraničních přechodů. Ještě dříve, než se ukáže osada Neu-nagelberg, objeví se koleje úzkokolejné železnice. Koleje křižují mezinárodní silnici a míří z Neu-Nagelbergu do Gmündu. Stylová budova zastávky Neu-Nagelberg je pár desitek metrů od celnice, vpravo od silnice. Sklářskou huť v Neu-Nagelbergu připomínají jen malá soukromá musea, prodejny skla a některé zajímavé staré stavby. Žije zde 170 obyvatel.

Vlevo vede dva kilometry silnice k Alt-Nagelbergu (Staré Huti), nyní hlavní části městyse Brand-Nagelberg. Jízda mezi Nagelbergy je zásluhou nádherné krajiny velice příjemná. Silnice a úzkokolejka se vedle sebe vinou údolím, podél potoka Gamsbach, který zde dostal podobu široké klidné řeky, neboť na něm vodu zadržuje kaskáda tří podlouhlých rybníků. Z obou stran jsou nádherné lesy.

Alt-Nagelberg vyrostl jako sklářská osada poblíž sklářské hutě, kterou založil Karl Stölzle. Na jižním okraji Alt-Nagelbergu, proti staré sklárně, je půvabné nádražíčko úzkokolejné železnice, jejíž trať se po vyšplhání na severní okraj obce rozděluje, jedna trasa vede k Litschau, druhá k Heidenreichsteinu.

V Alt-Nagelbergu se sklářstvím (zřejmě jen broušením a barvením) nyní zabývají dvě firmy, velkou sklářskou tradici připomíná několik drobných muzeí a prodejen skla. Muzeum je i v Stölzlově staré sklárně. Domy Alt-Nagelbergu se převážně táhnou podél hlavní silnice Gmünd-Litschau. Mimo komína staré sklárny vévodí obci hranatá věž moderního farního kostela. Historickou stavbou je zámeček zvaný Panský dům. Poblíž sídlí obecní úřad městyse Brand-Nagelberg. Tato hlavní část spojené obce má 695 obyvatel.Městečko, tržní obec, Brand, které po spojení s větším Nagelbergem přišlo o radnici, leží další dva kilometry severně od Alt-Nagelbergu. Před Brandem je možné odbočit vlevo do českého Spáleniště. Uprostřed malého náměstíčka stojí výborně upravený barokní kostel. Jako velký indiánský totem se na širokém chodníku tyčí Zunftbaum, umělý strom, lépe řečeno čtyřramenný kříž z kulatých sloupů, ověšený barevnými vlaječkami pětadvaceti cechů - řemesel a obchodů. I u Brandu, v údolí, asi 500 m východně od náměstí, je další nádražíčko úzkokolejné železnice Gmünd - Litschau. Brand má 481 obyvatel. (R.Fischer) Pokračování

1 komentář:

  1. Just to complete Your interesting report, please give a look at my collection of views of political borders from all the world.
    My address is http://www.pillandia.blogspot.com
    Best wishes!

    OdpovědětVymazat