Google

neděle 19. července 2009

Waldviertel: 23. letní putování Vitorazskem.a okolím.

Gmünd-Nové město.

(Zpět na předcházející část)Pestré fasády budov, spolu s perfektně upravenými a uklizenými ulicemi, vytvářejí dojem velkého bohatého a kulturního města. V poslední době se obchodní ruch ze středu historického města přesunuje do nového centra u nádraží, kde je dostatek parkovacích míst. U nádraží je také velký školní areál, včetně fotbalového hřiště s atletickou dráhou. Mimo dvou obecných škol a dvou škol hlavních (měšťanských) je v Gmündu celá řada škol středních.
Kulturní dům Palmenhaus, dar rakouských bank.
Zemská mateřská škola.
Nové město
Areál středních škol
Školní hřiště
Nádraží se skládá ze dvou částí. Vlevo je nádraží Rakouské spolkové dráhy, vpravo nádraží, bez nádražní budovy, úzkokolejné železnice, kterou provozuje soukromá firma. Mezi nimi prochází silnice spojující obě části, Staré a Nové město.
Železniční stanice 
Vagony úzkokolejky.
Základ Novému městu dal utečenecký tábor, který začal poblíž Gmündu být budován hned na počátku první světové války, v září 1914. Do roku 1917 zde vyrostlo na 400 budov, jimiž během války prošlo na 40.000 lidí, uprchlíků z Haliče a Bukowiny, z míst, kde se převalovala fronta. Jednalo se většinou o dřevěné budovy. Z tábora se do dnešních dnů zachovala hlavní brána, kterou se vjíždí na Schubertovo náměstí.
Ošetřovna utečeneckého lágru 1918.
Zemská klinika
Vchod do utečeneckého lágru (1918)
Dnes brána k Schubertovu náměstí.
Kostel Srdce Páně na Novém městě.

Součástí utečeneckého lágru byla ošetřovna, z níž se později stala Městská nemocnice. Dnes je to Zemská klinika, jejíž současná podoba je ozdobou celého města. Utečenecký tábor připomíná i kostel Srdce Páně, stojící na Schubertově náměstí. (R.Fischer) Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat