Google

neděle 15. listopadu 2009

Vítězný únor nepřišel náhle.


"Komunizmus je nemravná představa o člověku. Při každém zpochybnění křesťanské morálky otevře se cesta k Marxům, Leninům, Hitlerům i Gottwaldům, Husákům a Klausům. Podle věrozvěstů materializmu je základní potřebou člověka uspokojování jeho biologických potřeb. To má podle vyznavačů konzumu být vše, co žádá člověk ke svému životu a existenci. Aby si vládci zajistili „věčné" trvání své „dokonalosti" a nadvlády nad ostatními, musejí z nich udělat biologické stroje - vzít jim duši. Musejí kvůli tomu zničit náboženství - odstranit to, co by mohlo jejich moc ohrozit."

Jako začátek vlády komunistů v Československu byl a je uváděn "Vítězný únor 1948". Prakticky však komunisté vládli už od května 1945, oficiálně od voleb 1946, kdy s převahou (38 procent hlasů) vyhráli první zmanipulované volby (zákaz pravicových politických stran). Od roku 1945 komunisté ovládali hlavní mocenské složky, armádu, bezpečnost a především tajnou Státní bezpečnost. Rok 1948 byl jen rokem podřízení Stalinovi a jeho způsobu budování komunizmu, za pomoci síly. První kroky k předání moci Gottwaldovi neudělal Beneš v roce 1948 na Hradě, ale už v roce 1945, když v Moskvě a Košicích kývnul na návrhy komunistů, včetně vytvoření Národní fronty v čele Gottwaldem.

Schválením Košického vládního programu Beneš začal připravovat půdu českým komunistům a sovětské nadvládě v Československu. Co jiného znamenalo: Budování armády podle vzoru SSSR, spojenectví se Sovětským svazem, vybudování národních výborů, odsun Němců a Maďarů, konfiskace majetku kolaborantů, zřízení národních správ na zabraném majetku, pozemková reforma, zestátnění průmyslu a bank atd.?

Košickým vládním programem a různými dalšími sliby se během několika měsíců po skončení války Gottwaldovi podařilo několikanásobně rozšířit členskou základnu KSČ. Přispěly k tomu i úspěchy sovětské armády na východní frontě a tzv."Osvobození Československa." Do komunistické strany vstupovali jak lidé nemajetní, kteří doufali, že nějaký majetek získají, tak prospěcháři, kteří za každého režimu jsou kvůli majetku a moci ochotni souhlasit s jakoukoli ideologií.

Když Vasil Bilak v roce 1968 na záchodě předal Brežněvovi "zvací dopis", aby sovětská armáda zasáhla v Československu, nebyl prvním, kdo Moskvu žádal o vojenskou pomoc. Podobný dopis nedávno našly dvě ruské historičky v Moskvě. Psal ho Klement Gottwald a žádal v něm Stalina, aby v únoru 1948 v Československu vojensky zasáhl. Pokud by to nebylo možné, aby na československých hranicích soustředil sovětské okupační armády, které byly ve východním Německu, Rakousku a Maďarsku, a tím nahnal Benešovi strach. (Jiří Krž, 15.11.2009)

Žádné komentáře:

Okomentovat