Google

čtvrtek 31. ledna 2008

První klášter byl v Praze.

Prvním klášterem na území Čech byl svatojiřský ženský klášter na Hradě pražském, který založila roku 973 Mlada, dcera Boleslava I. Úkolem jeptišek řehole sv.Benediktina byla výchova šlechtických dcer a šití bohoslužebných rouch.

Na rozdíl od do sebe uzavřených ženských klášterů měly české mužské kláštery velký vliv na vzdělání a kulturní vyspělost obyvatel celé střední Evropy. První takovou institucí byl břevnovský klášter, do něhož v roce 993 přivedl z Říma biskup Vojtěch prvních dvanáct benediktinů.

V břevnovském klášteře bylo v průběhu času mimo výtečných církevních organizátorů(několik mnichů se stalo biskupy - v Praze, Záhřebu, Hvězdně, Olomouci atd.) i mnoho učenců a spisovatelů. Břevnovští mniši, jejichž počet se časem rozrostl až na pět set, měli také tu výsadu, že obsazovali funkce kaplanů v českém vojsku. Za tuto službu byly klášteru věnovány ostatky sv.Markéty, což vyvolalo u prostého lidu velký dojem: Rok 1262 byl totiž velice suchý, dlouho očekávaný déšť přišel právě ve chvíli, kdy byly Markétiny ostatky do Břevnova přivezeny. Od té doby se zde každoročně konala velká pouť.

Druhý mužský klášter vznikl roku 999 na Ostrově - na skále nad soutokem Vltavy a Sázavy. Byl obsazen benediktiny z bavorského Altaichu, ale protože přijímal za své členy jen muže z okolí, brzy byl zcela český. Tento klášter měl značný vliv mezi prostým lidem, který žil v blízkosti řek. V roce 1030 ostrovský klášter získal od knížete Břetislava poustevnu sv.Ivana pod Skalou a na jejím místě postavil klášter nový, do něhož se mniši přemístili a Ostrov zcela opustili.

Poblíž řeky Sázavy poustevničil i sv.Prokop, kterému kníže Oldřich postavil klášter Sázava. Benediktini tohoto kláštera zde založili školu slovanského jazyka a staroslověnské literatury. Po Prokopově smrti vypukly mezi mnichy spory, nakonec byli všichni vyhnáni a v roce 1097 nahrazeni benediktiny z Břevnova, kteří zde zavedli opět bohoslužbu latinskou.

Další benediktinský klášter byl Vratislavem II.založen roku 1085 v Opatovicích, kníže Svatopluk založil v roce 1108 velice bohatý kladrubský klášter, klášter Vilémov vznikl roku 1120 na místě obydlí poustevníka Viléma, další z prvních benediktinských klášterů byly založeny: roku 1121 v Postoloprtech, 1159 v Podlažicích na Chrudimsku, 1156 v Teplicích(ženský klášter), 1212 v Polici, 1306 v Přimdě, 1331 v Broumově (pokračování).

Žádné komentáře:

Okomentovat