Google

pondělí 21. července 2008

Novohradské hory (13).

13. Slepičí hory.

Novohradské hory v českém vnitrozemí nenápadně přecházejí ve Slepičí hory, vrchy o něco nižší, jemnější, vlídnější a klimaticky příjemnější. Nacházejí se v oblasti mezi řekou Malší na západě a městy Trhové Sviny a Benešov nad Černou, na východě.

Základem Slepičích hor je dvojslídná žula, která zde tvoří mnoho zajímavých skalních útvarů. Nejvyšším vrchem je Kohout (870 m), dále je Slepice-Velký kámen (854 m) a Kuřata. Vrchy Slepičích hor jsou pokryty porostem ukázkově obhospodařovaného zdravého lesa, který vytváří nádhernou kulisu tamním osadám. Oblast se nazývá také Doudlebsko, podle slovanského kmene, jenž sem přišel od Dunaje a zde se usadil - nezávisle na středočeském kmeni Čechů, jímž byl později podmaněn.V době druhé světové války Slepičími horami procházela hranice mezi protektorátem a Sudety.

Na jihozápadním okraji Slepičích hor se nacházejí osady, v nichž nejsou sice žádné mimořádné turistické atrakce, přesto disponují zvláštním kouzlem. Zajímavá jsou i jména osad, v nichž před rokem 1938 žili nekonfliktně vedle sebe, přibližně ve stejném množství, Češi a Němci.

Velké Skaliny jsou starou obcí připomínající se v polovině 14.století. Do roku 1880 se nazývaly Brumové Skaliny. Na okraji vesnice stojí osamoceně budova "Jubilejní školy" z roku 1928, podobná loveckému zámečku. Vyučovalo se v ní do roku 1976. Na severozápadní straně vesnice je další impozantně působící jednopatrová budova, což je bývalá německá škola a celnice, kolem které mezi skálami a balvany vede cesta do osady Daleké Popelice, rozkládající se na úpatí vrchu Kohout.

Západně od Velkých Skalin je několik půvabných statečků vesnice Děkanské Skaliny, do roku 1925 se jmenovala Děkanské skály. Na sever vede cesta do osady Pusté Skaliny a dále k jednotě Zikeš.

Na západě se rozkládá nádherné údolí s říčkou Černá, na které je přehrada z roku 1923 (protržena při povodni v roce 2002, opravena v roce 2006). Poblíž přehrady jsou zbytky hradu Sokolčí, který byl zbořen už v 15.století, aby se v něm neusadili husité. Velice oblíbeným a vyhledávaným objektem na řece Černé vždy býval mlýn Dub.

Žádné komentáře:

Okomentovat