Google

čtvrtek 17. července 2008

Novohradské hory (11).

11. Severní okraj hor .

Další neznámou skrytou vesnicí na severním okraji Novohradských hor je Kuří (693 m). Vesnice, kterou procházela jedna ze solných stezek od Dunaje do Čech, se po roce 1412 rozrostla poblíž dvora rožmberského správce Hermanna, který na stezce zajišťoval ochranu povozníků a obchodníků.

U dvora byl v roce 1542 postaven pivovar, vedle něhož vznikla osada Malé Kuří. Pivovar byl v provozu do roku 1908, kdy z něho byla zřízena škola. Zbytky pivovaru, hlavně zachovalý hvozd, zůstaly ještě na počátku 21. století.

Zajímavostí Kuří byla silná židovská komunita. Zdejší židovská obec, založená podle patentu císaře Josefa II., měla zde modlitebnu, školu, noclehárny a řadu domků (židé směli obchodovat jen do 18.hodiny, noci museli trávit ve svých obcích). Židovská obec v Kuří se rozpadla po roce 1848, když se Židé mohli usazovat kdekoli.

Před rokem 1938 bylo v Kuří 300 německých obyvatel, po jejichž poválečném vyhnání se zde usadilo 150 dosídlenců, kteří však postupně odcházeli. V současnosti zde žije 16 lidí. Zachovala se kaple a její zařízení.

Východně od Kuří bývala osada Klepná, která měla 20 lidí.

Jihozápadně od Kuří teče Pohořský potok, u něhož je osada Polžov, dále na kopci se nachází vesnice Meziříčí (668 m).

V Meziříčí bylo před válkou asi 240 německých obyvatel, po jejichž vystěhování převzal majetek Národní pozemkový font, který zde zabránil divokému rabování a divokému dosidlování. Většina starých budov byla obydlena a zachována do současnosti, kdy se zde stále daří zemědělské velkovýrobě. Žije zde 107obyvatel.

Meziříčí je od roku 1953 částí obce Malonty (690 m), stejně jako 3 km jižně uprostřed lesů ležící vesnice Bělá (678 m). O Bělé jsou nejstarší záznamy z roku 1358, kdy ji koupili páni z Rožmberka. Před rokem 1938 zde žilo více než 400 lidí německé národnosti. Po jejich poválečném vyhnání zde v roce 1950 bylo 18 lidí.

Zásluhou různých státních finančních pobídek se zde počet lidí zvýšil až na 148 (v roce 1968). V současnosti v Bělé žije 85 lidí, na hlavní ulici se zachovala kaple a několik jednopatrových budov včetně školy (vyučování skončilo v roce 1964). Z kamenných pomníků zůstala jen torza se zbytky nápisů.

Osada Ludvické Hory, východně od Bělé, už zanikla. V roce 1900 měla přes 130 obyvatel.
Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat