Google

sobota 19. července 2008

Novohradské hory (12).

12. Na dohled je řeka Malše.

Další - už neexistující - vesnicí v Novohradských horách bylo Horní Příbrání, které stávalo asi 2 km západně od Leopoldova. Ve vesnici žilo okolo jednoho sta obyvatel.

Asi 1 km jihozápadně, poblíž řeky Malše a státní hranice s Horními Rakousy, bývala obec Dolní Příbrání. Byla to jedna z nejstarších vesnic v oblasti, zmínky o ní jsou už ze začátku 14. století. Před rokem 1938 zde žilo asi 180 lidí. V letech 1918-1938 a 1945-1948 v ní byla stanice finanční stráže. Z obce se do současnosti zachovaly dvě chalupy a pomníček, vše ostatní zarostlo lesem. Na severu je rybník Mráček, na jihu přírodní rezervace Úval Dolní Příbrání.

Do roku 1989 bylo místo nepřístupné, poblíž měla Pohraniční stráž kasárna, která jsou nyní vydána na pospas povětrnosti i vandalům.

Západně od Dolního Příbrání, za křižovatkou, bývala vesnice Janova Ves. Nyní jsou zde jen budovy bývalého státního statku, postavené ovšem až po roce 1945, v současnosti je má soukromá farma. V útulné hospůdce se lze občerstvit, v okolí se pasou stáda skotu.

Na jih od Janovy Vsi se mezi stromy, keři a pasoucím skotem nacházejí zbytky bývalé vesnice Mikulov. Před rokem 1938 v ní žilo 250 obyvatel, v roce 1955 byla vesnice srovnána se zemí.

Jižně od Mikulova je mezi křovinami cetvinský hřbitůvek a dále pozůstatek městyse Cetviny. Z původní obce, ve které žilo více než 600 obyvatel, zůstal do roku 1989 jen kostel Narození Panny Marie, čtvercová kašna a celnice, ostatní budovy byly v roce 1955 zbořeny. V sousedství kostela jsou budovy bývalých kasáren Pohraniční stráže. Asi 1 km jihovýchodně je Lurdská kaple a starý kamenný most přes řeku Malši (přechod do Rakouska). Nový most (2006), a druhý hraniční přechod, je u celnice.
Dva kilometry západně od Cetvin bývala vesnice Lhota.
Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat