Google

pátek 4. července 2008

Novohradské hory (5).

Skryté a zapomenuté osady.

V lesích západně od Černého Údolí se skrývá vesnice Lužnice. Nejsnazší přístup je po úzké horské silničce z Pohorské Vsi.

Horská osada Lužnice je jednou z nejstarších vesnic v Novohradských horách, zmínky o ní jsou z roku 1397, kdy v ní měl sídlo vladyka Beneš z Kondrače. V roce 1677 zde byla postavena buquoyská sklárna, jejíž výrobky směřovaly hlavně do alpských zemí. V roce 1715 už zřejmě těžba dřeva pro sklárnu začala ohrožovat lesní hospodářství, proto byla sklárna zrušena.

Lužnice bývala obcí, ke které patřily velké osady jako Pohorská Ves nebo Černé Údolí. Před rokem 1938 zde žilo asi 300 obyvatel, většinou německé národnosti. Po jejich vysídlení v roce 1945 se zde usadilo asi 150 lidí, kteří však postupně odcházeli do vnitrozemí. Budovy, které přežily do současnosti, slouží rekreačním účelům, trvale zde žije asi 10 lidí.

Severovýchodně od Černého Údolí bývaly další osady.

Velký Jindřichov založil v roce 1352 Jindřich z Michalovic a daroval ho benešovské faře. Proto se mu říkalo Pfaffendorf. Až do roku 1938 zde žilo okolo 300 obyvatel, mimo šesti Čechů samí Němci. Po roce 1945, kdy byli Němci vyhnáni, byla osada částečně osídlena, ale v roce 1970 už byla bez stálých obyvatel. Nyní je zde desítka rekreačních chalup. V okolí je možné spatřit kamenné meze a zbytky po terasovitých polích.

Osada Malý Jindřichov byla více známá pod názvem Vierhäus (Čtyřdomí). Východně od ní stával Starý Holand.

Na osadu Starý Holand dnes upozorňuje jen nenápadná tabulka. Na její pojmenování se různí názory. Podle nejstřízlivějších názorů se soudí, že pojmenování je podle dřeva, které odtud bylo posíláno do Holanska na stavby korábů. Podle jiných názorů zde žili holandští dělníci, podle dalších, že zde bývali ubytováni holandští obchodníci, kteří sem jezdili jedlové dřevo nakupovat. Pokračování

1 komentář:

 1. Pojeďte s námi na kola do Novohradských hor!

  http://www.antikomplex.cz/clanek/244/


  Antikomplex, JUKON a Junge Aktion Vás už počtvrté srdečně zvou na prázdninovou cyklistickou výpravu za historii i současností Sudet. Po Českém Lese, Krušných horách, Rychlebských horách a českém Slezsku se letos vydáme na jih, do Novohradských hor. Kromě zaniklých obcí Novohradských hor se budeme věnovat také Vitorazsku a česko-rakouským vztahům. Kromě obvyklého prolézání ruin je v plánu i literární zastávka, několik zajímavých setkání a srovnávání krajinného rázu u nás a v Rakousku.

  Termín: 18. - 24. 8. 2008

  Termín pro doručení přihlášek: 31. 7. 2008
  Přihlášky
  mailem: ifabrowarzik@gmail.com
  nebo poštou: JUKON, Na Ořechovce 58, 162 00 Praha 6

  OdpovědětVymazat