Google

pondělí 3. prosince 2007

Před patnácti lety byla rozbita ČSFR.

Před patnácti lety, počátkem prosince 1992, bylo české a slovenské obyvatelstvo svědky osudových polistopadových událostí, které přicházely takovým tempem, že je je nestačilo ani vnímat.

6. června se konaly parlamentní volby, ve kterých v českých zemích zvítězila Občanská demokratická strana, na Slovensku Hnutí za demokratické Slovensko. Ve volbách neuspěla občanská hnutí (Občanské fórum a Veřejnost proti násilí), která se nejvíce podílela na listopadových událostech a na nejdůležitějších fázích přechodu z komunistické totality na pluaritní demokracii.

Sestavením federální vlády prezident Václav Havel pověřil předsedu vítězné ODS Václava Klause. Avšak Klaus jmenování odmítl s odůvodněním, že bude dělat předsedu české vlády. Federální vládu tedy sestavoval Jan Stráský.

Už 8.června 1992 se sešly představitelé vítězných stran v Brně. HZDS navrhlo přeměnu federálního státu na duální stát se společnou obranou. To ODS odmítla, přičemž Václav Klaus prohlásil: „ Federace je ztracená.“

Další jednání probíhala za dohody obou stran, že federální vláda má jen dočasný mandát. V podstatě se už jednalo jen o to, jakým způsobem a kdy federace bude rozdělena.
Když 2.července neprošla volba Václava Havla na prezidenta, tak abdikoval. Jeho funkci vykonával předseda federální vlády Jan Stráský.

Další rozhodný krok k rozdělení fedrace udělala Slovenská národní rada, když 17. července přijala Deklaraci o svrchovanosti Slovenska. 1.září byla schválena slovenská ústava.
Federální shromáždění neschválilo způsob rozdělení, jak se dohodla ODS s HZDS, neboť veřejnost i opoziční poslanci požadovali referendum . To ODS rezolutně odmítla a obvinila HZDS z porušování vzájemných dohod.(fotoLN)

8. října 1992 byl schválen „kompenzační zákon“, kterým byly z federace převedeny pravomoce na republiky. Federální stát pak tvořila jen ministerstva financí, zahraničí, obrany, vnitra, hospodářství a kontroly.

13. listopadu 1992 schválilo federální shromáždění zákon o dělení fedrace, 25 listopadu přijat zákon o zániku ČSFR.

16.prosince 1992 přijala Česká národní rada Ústavu České republiky, s účinností od 1.ledna 1993.

Od prvního ledna 1993 už Československo neexistovalo, po 74 letech tento název zmizel. Místo něho se narodily dva úplně nové státy.(pokračování)

Žádné komentáře:

Okomentovat