Google

neděle 13. července 2008

Novohradské hory (9).

9. Rychnov u Nových Hradů. (585 m)

Do roku 1945 se obec ležící na rozhraní Novohradských a Slepičích hor jmenovala Německý Rychnov a žilo v ní okolo šesti set obyvatel německé národnosti.

Byla to - a dodnes je - obec několika tváří. Centrum s kostelem, farou, školou a dalšími vysokými budovami, u křižovatky ve svahu, připomíná horské město, hospodářské budovy na severu nezapřou vesnici, domky na jihu zase napodobují městskou periferii.

Jedná se o velmi starou obec, kostel sv.Jiljí zde stál už v roce 1259. Dostatečně úrodné pozemky v okolí předurčily její zemědělský charakter. Kolem roku 1500 zde bylo více než 60 statků a 5 mlýnů. Mohutné statky rakouského typu, postavené po jedné straně Svinenského potoka a silnice, jsou v oblasti unikátem.

Dva kilometry na jih od Rychnova se v údolíčku mezi stromy a keři skrývá osada Konratice, v níž před rokem 1938 žilo téměř 200 obyvatel, dnes zde žije 7 lidí, budovy, pokud zůstaly, většinou slouží rekreaci.

Z Konratic pokračuje polní cesta na východ, do Chlupaté Vsi, někdy nesprávně nazývané Meziluží, ležící v údolí pod Kraví horou. Vesnice mívala okolo 250 obyvatel, nyní zde žijí 4 lidé.

Severně od Rychnova leží další zemědělská obec Kamenná(560 m), která jako jedna z mála vesnic na Novohradsku profitovala z kolektivizace zemědělství. I odtud po roce 1945 bylo všech 280 německých obyvatel vyhnáno, zde však čeští komisaři úzkostlivě nelpěli na Benešových dekretech a umožnili Němcům vzít si a odvézt veškerý majetek, mimo nemovitostí.

Jihozápadním směrem od Rychnova se mimo hlavní silnici skrývají osady Valtéřov a Hartunkov. V obou vesnicích zásluhou soukromých zemědělců celoročně pulzuje život. Ve Valtéřově žilo před válkou 180 lidí, v současnosti je zde 10 lidí.

Hartunkov patřil od středověku k nejobydlenějším obcím v severní části Novohradských hor. Před rokem 1938 zde žilo 300 obyvatel německé národnosti. Obec tvořily většinou malé chalupy, pouze na návsi, poblíž kostela, bylo několik velkých statků. Dodnes, kdy má Hartunkov 29 obyvatel, je zajímavostí silný pramen vody, jenž trubkou vytéká pod pomníkem z roku 1936 a kamenný taras podél hlavní cesty.

Dále na jihozápad od Hartunkova je několik domů osady Věrtele, ze které je stezka do Jindřichova a Černého Údolí.
Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat