Google

čtvrtek 29. října 2009

"Demokracie" před rokem 1989." (2)

(předcházející část) Za vlády komunistů nebyl snad přednesen jeden slavnostní projev, aby v něm nebyla zmíněna demokracie. V sedmdesátých a osmdesátých letech začínalo jen málo rozhlasových a televizních zpráv jinak než slovy generální tajemník ÚV KSČ a prezident republiky soudruh Gustáv Husák.

Komunistická strana do ústavy Československa dala článek o své vedoucí úloze, že přebírá zodpovědnost za veškeré dění v zemi. Ve skutečnosti šlo hlavně o neomezenou moc komunistůna všech stupních.

Stát ovládali tajemníci ÚV KSČ, v čele s generálním tajemníkem, kraje ovládali tajemníci KV KSČ, v čele s vedoucím tajemníkem KV KSČ, okresy ovládali tajemníci OV KSČ, v čele s vedoucí tajemníkem OV KSČ.

Znamenalo to, že vedoucí tajemník OV byl prakticky neomezeným vládcem okresu, mohl zasahovat do řízení okresu, do všech národních výborů, do řízení podniků a všech institucí na okrese.

Podobná situace byla v obcích. Každé rozhodnutí národního výboru muselo být schváleno místní organizací KSČ. Stejné to bylo v podnicích, úřadech, školách, v armádě atd. Ředitel podniku musel mít každé rozhodnutí posvěcené závodním výborem KSČ.

Řadoví komunisté se na schůzích, kterých se museli povinně zúčastňovat (hrozilo vyloučení, konec jakékoli kariery, vyhnání na okraj společnosti), věděli předem o připravovaných událostech a opatřeních, např. o zdražování. Jejich zásluhou vznikaly nákupní horečky. Informace sice bývaly tajné, ale manželky komunistů si je pro sebe nenechávaly - a před obchody fronty rostly. (M.Veselý, 28.10.2009) pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat